Tõlge "jätkuva toimimise" soome keel:


  Sõnastik Eesti-Soome

Jätkuva - tõlge : Jätkuva toimimise - tõlge : Jätkuva - tõlge : Jätkuva - tõlge : Jätkuva - tõlge : Toimimise - tõlge :

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Jätkuva
44, 6 lla potilaista levetirasetaamiryhmässä ja 19, 6 lla potilaista lumelääkeryhmässä paikallisalkuisten kohtausten määrä viikossa väheni vähintään 50 lähtöarvosta.
Jätkuva vastavustõendamise meetmed
Hyväksyntäviranomaisen tekemien tarkastusten (muiden kuin 3.1.1.1 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten) tavanomaisen suoritusvälin on taattava, että tämän liitteen 1 ja 2 kohdan mukaisesti sovellettavia aiheellisia tarkastuksia tarkastellaan aikavälein, jotka perustuvat kansainvälisen standardin ISO 31000 2009 Riskienhallinta.
Jätkuva vastavustõendamise meetmed
Tutkimuslaitoksen (joka on 1.3.3 kohdan vaatimusten mukaisesti pätevöity tai tunnustettu) suorittamat valvontatoimet on hyväksyttävä 3.1.1 kohdan vaatimusten mukaisiksi alkuarviointia varten vahvistettujen menettelyjen osalta.
loodusvaradele jätkuva juurdepääsu säilitamisele,
luonnonvarojen jatkuvan saatavuuden säilyttämiseen
Tegemist on jätkuva keskkonnakatastroofiga.
Kyse on jatkuvasta ympäristökatastrofista.
136 missioonil jätkuva edu saavutamiseks
136 operaation onnistumiseen
See taandub jätkuva ravi kestel.
Verihiutaleiden määrä palautuu ennalleen hoidon jatkuessa.
Kohustuste jätkuva heakskiidu tingimuste analüüs
Sitoumusten hyväksymisen jatkamisedellytysten analyysi
Kohustuste jätkuva heakskiitmise tingimuste analüüs
Sitoumusten hyväksynnän jatkamisedellytysten tarkastelu
Autor jätkuva registreerimise nõustute tingimustega.
Jonka jatkuva rekisteröinti hyväksyt ehdot.
Kohustuse jätkuva heakskiidu tingimuste analüüs
Sitoumuksen hyväksymisen jatkamisedellytysten analyysi
on jätkuva huvi uurimise suurte PRIMES.
on ollut jatkuva kiinnostus tutkimuksen suurten PRIMES.
TÕENDID VAATLUSALUSE TOOTE JÄTKUVA SUBSIDEERIMISE KOHTA
NÄYTTÖ TARKASTELTAVANA OLEVAA TUOTETTA KOSKEVIEN TUKIEN JATKUMISESTA
See tagab regioonidevaheliste erinevuste jätkuva vähenemise.
Tämä takaa alueellisten erojen jatkuvan vähentämisen.
Olen parlamendile jätkuva toetuse eest tänulik.
Olen kiitollinen tämän parlamentin jatkuvasta tuesta.
Selline on euro jätkuva edu hind.
Tämä on euron jatkuvan menestyksen hinta.
toimimise lepingule .
Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen
TOIMIMISE ASPEKTID
Tarkastusten tunnustaminen
Jätkuva igapäevase annustamisskeemi sobivust tuleb perioodiliselt hinnata.
Jatkuvan päivittäisen käytön sopivuus potilaalle tulee arvioida uudelleen aika ajoin.
Jätkuva igapäevase annustamisskeemi sobivust tuleb perioodiliselt hinnata.
Iäkkäät miehet Annoksen muuttaminen iäkkäillä potilailla ei ole tarpeen.
Süst tuleb sooritada kindla ja jätkuva survega.
Injektio annetaan painamalla mäntää tasaisella, jatkuvalla voimalla.
Kajasta vara vastavalt majandusüksue jätkuva osalemise ulatusele
Pidetään omaisuuserä taseessa siltä osin kuin yhteisöllä on säilynyt siihen intressi.
(convergents jätkuva fraktsioon r kõiki vasta sellele).
(convergents varten jatkoi murto osan r kaikki täyttävät tämän).
Samuti jääme Willi Piecykit meenutama jätkuva tänutundega.
Muistamme Willi Piecykiä kiitollisina.
Tegemist on jätkuva katsega mu mainet hävitada.
Se on jatkoa yritykselle tuhota minun maineeni.
SOOVIDES uuendada jätkuva kõrg ja kutseharidusalase koostöö aluseid,
HALUAVAT uusia perustan korkea asteen koulutusta ja ammatillista koulutusta koskevan yhteistyön jatkamiselle,
Jätkuva manustamise steroidid, mõned neist kõrvaltoimetest muutub pöördumatuks.
Jatkettaessa steroidien anto, Jotkut näistä vaikutuksista tulee peruuttamattomia.
Ma loodan, et saan arvestada teie jätkuva koostööga.
Toivon voivani luottaa yhteistyömme jatkumiseen.
toimimise lepingule . 1 .
Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen 1 .
Jälgimissüsteemi toimimise katse
Jäljitystesti
Toimimise algus 2005
Perustettu 2005
RASFFI TOIMIMISE NÄIDE
ESIMERKKI RASFF ILMOITUKSESTA
Praegu on kõne all selle jätkuva materiaalõiguse jätkuv kaitse.
Nyt on kyse tämän jatkuvan aineellisen oikeuden suojelemisesta edelleen.
Pärast kevadperioodi hakatakse üheaegselt jätkuva eelkontrollitööga rakendama uut lähenemisviisi.
Kevään jälkeen aletaan soveltaa uutta lähestymistapaa käynnissä olevan ennakkotarkastustyöskentelyn rinnalla.
Nõukogu arvates peaksid kohandamismeetmed tagama valitsemissektori eelarvetasakaalu jätkuva paranemise.
Neuvosto katsoo, että sopeutustoimenpiteillä olisi varmistettava julkisen talouden rahoitusaseman kestävä parantuminen.
2 jätkuva kaasamise suursaadik Kasutajad on oluline edu DSDM.
2 jatkuva osallistuminen Ambassador Käyttäjiä on olennaista onnistumisen DSDM.
Jätkuva kokkupuute allikad on asbesti eemaldamine ja üldised ehitustööstuses.
Jatkuva altistustavat ovat asbestin poistoon ja yleiseen rakennusteollisuus.
Seda probleemi ei suuda me lahendada päritolumaade jätkuva arenguta.
Se on ongelma, jota emme pysty ratkaisemaan ilman kehitystä alkuperämaissa.
Me väljendasime suurt muret suuremate piiriületuspunktide jätkuva suletuse pärast.
Ilmaisimme vakavan huolemme merkittävimpien rajanylityspaikkojen sulkemisen jatkumisesta.
Seetõttu võite arvestada minu isikliku jätkuva pühendumusega selles küsimuses.
Voitte siis luottaa jatkuvaan sitoutumiseeni tässä asiassa.
Liikmesriikidele jääb ka esmane vastutus sageduste jätkuva ühtlustamise eest.
Jäsenvaltioilla on myös ensisijainen velvollisuus yhdenmukaistaa taajuuksia edelleen.
Ta vaikis siiski maha volinik McCreevy jätkuva vastupanu ümberkorraldustele.
Hän pysyy kuitenkin vaiti siitä, että komission jäsen McCreevy vastustaa edelleen uudelleensääntelyä.
Lähiaastatel seisab Euroopa silmitsi paigalseisu ning elanikkonna jätkuva vananemisega.
Euroopalla on tulevina vuosina edessään stagnaation kausi ja väestön asteittainen ikääntyminen.
Milline on komisjoni seisukoht seoses inimõiguste jätkuva rikkumisega Valgevenes?
Miten komissio suhtautuu maan jatkuviin ihmisoikeusloukkauksiin?
SOOVIDES uuendada jätkuva kõrghariduse ja koolituse alase koostöö aluseid,
HALUAVAT uusia perustan korkea asteen koulutusta ja ammatillista koulutusta koskevan yhteistyön jatkamiselle,

 

Seotud otsingute: Esialgse Toimimise - Kohtuprotsessi Toimimise - Toimimise Analüüs -