Tõlge "see" soome keel:


Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

See, see...
Se... Se....
See on suurepärane. See see on.
Juuri noin on hyvä.
Ei see, ei see ega see!
Eikä tämä, eikä tämä!
Seal see on. See on see.
Siinä sitä on.
See oli see!
Siinä se oli!
See on see.
Tämä on se.
See lõpeb see!
Tämä loppuu siihen!
See on see.
Se on se.
See see on.
Siinä se tulee.
See on see.
Tämän.
See see on.
Tämä se on.
See see ongi.
Olemme perillä.
See see ongi!
Cruella De Vil. Siinä se on!
On see see?
Tästäkö?
See see on.
Se on tässä.
See see on!
Se se on!
See see ongi.
Tämä on se joki.
See on see...
Tämä on ollut tätä...
See see on.
Tämä se on.
See see ongi.
Juuri niin.
See see on.
Niin juuri.
See on see?
Siinäkö kaikki?
On see see?
Tuoko se on?
See ongi see.
Siinä se on.
See see on.
Tätä minä olen odottanut.
See on see.
Tähän jäätiin.
See on see.
Tuo on se.
See ongi see.
Tässä se on!
Mitte see. See.
Ei siitä.
See ongi see.
Tuossa se on.
See ongi See.
Tuo on se.
See ongi see!
Nyt on aika!
See ongi see.
Tämä on oikea.
see oli Amminaadabi, see oli Admini, see oli Arni, see oli Hesromi, see oli Peretsi, see oli Juuda,
tämä Aminadabin, tämä Adminin, tämä Arnin, tämä Esromin, tämä Faareen, tämä Juudan,
See on see on see on kogemus.
Se on se on se on kokemus.
Ei, see, see, see... on vaikne hooaeg.
Sesonki ei ole vielä alkanut.
See pole midagi muud. See on see.
Tämä on tämä, eikä jokin muu.
See on see kutt. See ta on.
Tämä se tyyppi on.
Anna see mulle. See kruvi? See kruvi.
Anna se ruuvi tänne.
Mis see on? See või? See või?
Mitä tämä on?
see oli Matatia, see oli Aamose, see oli Nahumi, see oli Esli, see oli Nangai,
tämä Mattatiaan, tämä Aamoksen, tämä Naahumin, tämä Eslin, tämä Naggain,
see oli Mahati, see oli Matatia, see oli Simei, see oli Jooseki, see oli Jooda,
tämä Maahatin, tämä Mattatiaan, tämä Semeinin, tämä Joosekin, tämä Joodan,
see oli Joohanani, see oli Reesa, see oli Serubaabeli, see oli Sealtieli, see oli Neeri,
tämä Johananin, tämä Reesan, tämä Serubbaabelin, tämä Sealtielin, tämä Neerin,
see oli Melki, see oli Adi, see oli Koosami, see oli Elmadami, see oli Eeri,
tämä Melkin, tämä Addin, tämä Koosamin, tämä Elmadamin, tämä Eerin,
see oli Jeesuse, see oli Elieseri, see oli Joorimi, see oli Mattati, see oli Leevi,
tämä Jeesuksen, tämä Elieserin, tämä Joorimin, tämä Mattatin, tämä Leevin,

 

Seotud otsingute: See - See On - See Tähendab, Et - Olgu See! - See Sisaldab - See Koosneb - See Tähendab - Kõik See - Kas See On Seda Väärt? - See Maksab -