Tõlge "Faraday tõhususe" Türgi keel:


Kas sa mõtlesid : Farad tõhususe ?

  Sõnastik Eesti-Türgi

Tõhususe - tõlge : Tõhususe - tõlge : Tõhususe - tõlge : Faraday tõhususe - tõlge :

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Või siis Faraday tool, mis peaks kiirguse eest kaitsma.
Veya Faraday sandalyesi, radyasyonlardan koruyor.
Nägin, kuidas te viimasel hooajal South Oranges Faraday põrmustasite.
Geçen sezonda Faraday'ı nasıl yendiğinizi izledim.
aktiivse retroviirusevastase ravi kättesaadavuse ja tõhususe kohta.
aktif antiretroviral tedavinin (HAART) kapsamı ve etkisi hakkında da bilgi sağlayabilir.
Tõhususe kaudu mõõdetakse, kui hästi sekkumismeede töötab ideaalsetes uurimistingimustes.
Etkinlik, bir müdahalenin ideal araştırma koşulları altında ne derece iyi çalıştığının bir ölçüsüdür.
Muud tüüpi sekkumiste tõhususe kohta ei ole esitatud piisavalt tõendeid.
Diğer türde müdahalelerin etkinliği lehinde yeterli kanıt bulunmamaktadır.
EEA 2008. aasta tõhususe hinnangus märgitakse, et agentuur on suutnud kasvavate nõudmistega toime tulla ilma ressursse samas suurusjärgus suurendamata, mis samuti osutab organisatsiooni tõhususe kasvule .
2008 etkililik değerlendirmesinde, Ajans aynı zamanda, artan bilgi taleplerini, kaynaklarda aynı ölçüde artış söz konusu olmadığı halde karşılamayı başarmıştır. Bu da organizasyon içindeki etkililik artışına işaret etmektedir denmiştir.
Sellest peale, kui te juhtimise üle võtsite... On teie eskadrill saavutanud äärmise tõhususe.
Komutasını devraldığınızdan beri filonuz epey ilerleme gösterdi.
Lõppkokkuvõttes viib see küsimuseni tõhususe ja mõjususe kohta kas valitsused kulutavad raha mõistlikult ja õigetele probleemidele?
Sonuçta bu durum etkinlik ve verimlilik sorusunu getirmektedir hükümetler paralarını doğru sorunlar için akıllıca harcamakta mıdır?
Nüüdseks on olemas kindlad tõendid asendusravi programmide tõhususe kohta, milles kasutatakse selliseid aineid nagu metadoon või buprenorfiin.
Artık metadon veya buprenorfin gibi uyuşturucuları kullanan ikame programlarının değerine yönelik sağlam bir kanıt temeli bulunmaktadır.
Ka Belgia, Saksamaa, Prantsusmaa, Madalmaad ja Šveits osalevad rahvusvahelises probleemse kanepitarbimise kõikehõlmava perekonnapõhise ravi (Incant) tõhususe uuringus.
Esrara bağlı sorunları olan hastalara yönelik bir tedavi programı olan ve motivasyon arttırma, bilişsel davranışçı terapi ile psikososyal sorun çözümüne dayanan CANDIS ise hali hazırda Dresden de uygulamaya konmaktadır.
EEA 2008. aasta tõhususe hinnangus märgiti, et agentuur on ... sidusrühmade nõutud toodete edastamiseks ja teenuste osutamiseks kõige tõhusam. ...
AÇA nın 2008 etkinlik değerlendirmesinde şöyle denmektedir Ajans, ... pay sahiplerinin ihtiyaç duyduğu ürünleri ve hizmetleri sunmanın en etkili aracıdır. ...
Tulemusauditite valikul on kontrollikoja eesmärk auditeerida kulutusi, millel on suurim mõju ELi kulutuste säästlikkuse, tõhususe ja mõjususe võimalikule parandamisele.
Hesaplar söz konusa yıla yönelik finansal durumu, sonuçları ve nakit akışını, geçerli finansal raporlama çerçevesi uyarınca, tüm maddi açılardan, adil bir şekilde sunuyor mu? MALİ
Teisi ravimeetodeid ei ole kas üldse uuritud või on uuritud ebapiisavalt, seetõttu puuduvad andmed ravi tõhususe ja tulemuste kohta.
Burada 1997 99 (yetişkinlerin 0,7 0,8 i) ve 2001 ( 1,5) arasında bir artışın akabinde 2003 te denge sağlanmıştır ( 1,5).
Samas on vaja rohkem tõendeid nende õigusaktide tõhususe kohta surve leevendamise osas keskkonnale.Elektroonikajäätmed, mida peetakse ohtlikuks, on oluline näide.
Bununla beraber, çevrenin üzerindeki baskıların hafifletilmesi anlamında mevzuatın etkinliğiyle ilgili daha fazla bulgu gerekmektedir. Tehlikeli kabul edilen elektronik atıklar önemli bir sorun oluşturmaktadır.
Kuigi enamik kanepiravi tõhususe uuringuid on korraldatud Ameerika Ühendriikides ja Austraalias, on nüüdseks alustatud või juba valmis uuringuid ka Euroopas.
Esrar tedavisinin faydası hakkındaki çoğu araştırma Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya da gerçekleştirilmiş olmakla birlikte, artık Avrupa da da çalışmalar yapılmaya başlanmakta ya da rapor edilmektedir.
See põhineb kõige uuematel ülevaadetel ning sisaldab opioidide, stimulantide ja kanepi tõttu tekkinud tervisehäirete farmakoloogilise ja psühhosotsiaalse ravi tõhususe ülevaadet.
Bunlar uygun uyuşturucu tedavi müdahalelerinin seçilmesi ve uygulanmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.
toetudes eri valdkondi hõlmavate hinnangute koostamiseks vajalike meetodite ja analüüsidega seoses, näiteks ruumilise analüüsi, mõjunäitajate, väljavaadete ja stsenaariumide, poliitika tõhususe
mekansal analizler, etki göstergeleri, tahminler ve senaryolar, politika etkinliği değerlendirmeleri, ekonomi vs. gibi çapraz kesişme içindeki konularla ilgili değerlendirme yapmak için gereken yöntemler ve analizler açısından 2004 2008 stratejisinin elde ettiği başarıları devam ettirerek
Maakeral on nii palju taimi, et on oht mõelda neist kui millestki igapäevasest, kaotades silmist nende õrnuse ja äärmise tõhususe.
Ağaçlar çok özenle yaratılmış olup, bunların ortamdan yokolmalarını düşünmek korkunçtur.
8 Euroopa Ravimiamet (EMEA) annab oma panuse inimeste ja loomade tervisekaitsesse, tagades inimtervishoius ja veterinaarias kasutatavate ravimite ohutuse, tõhususe ja kvaliteedi.
8 Avrupa İlaç Ajansı (EMEA), beşeri ve veterinerlik kullanımı için olan ilaçların güvenli, etkili ve kaliteli olmalarını sağlayarak halk ve hayvan sağlığının korunmasına katkıda bulunur.
Kyoto protokolli ratifitseerimine Euroopa Ühenduse poolt(COM 2001 579) 15. 19. aprill Roheline nädal, Brüssel strateegia tõhususe kohta(COM 2001 643)
Ambalajlara ve ambalaj atıklarına ilişkin değişiklik yönergesi 94 62 EC(COM 2001 729)
Portaalis, mis sisaldab ka ennetusmoodulit, antakse ülevaade uuematest programmide tõhususe tõenditest, aga ka vahenditest ja standarditest, mille eesmärk on parandada sekkumiste kvaliteeti.
Bir önleme modülü de içeren portal, program etkinliği ve verimliliğine ilişkin en son kanıtların genel bir değerlendirmesinin yanı sıra müdahalelerin kalitesinin iyileştirilmesine yönelik araçlar ve standartlar da sunmaktadır.
meetmed ja nende tõhususe uuringud on pärit eranditult Ameerika Ühendriikidest, siis on vaja kiiresti uurida, kas neid on võimalik kasutada ka Euroopas.
Bağımlılıklarının ancak daha geç bir aşamasında tedavi ve destek talep edebileceklerinden tedavileri daha zor olabilir.
EEA 2008. aasta tõhususe hinnangus kinnitati, et kõnealuse võrgustiku rajamist ... peetakse EEA üheks olulisemaks saavutuseks ning see mängib agentuuri eesmärkide saavutamisel võtmerolli .
Ajans ın 2008 verimlilik değerlendirmesinde, Bu ağ sisteminin kurulması... AÇA nın en önemli başarılarından biri ve AÇA nın hedeflerine ulaşmasını sağlayacak başlıca faktörlerden biri olarak kabul edilmekte denmiştir.
tehes terviklikke analüüse peamiste tõukejõudude ja lahenduste keskkonnaalaste tagajärgede ja ressursikasutuse tõhususe kohta, keskendudes seejuures turupõhistele lähenemisviisidele, näiteks süsinikuturgudele ja ökoloogilisele maksustamisele
karbon piyasası ve çevre vergilendirmesi gibi piyasa tabanlı yaklaşımlara odaklanarak ana itici güçlerin ve çözümlerin çevresel sonuçlarının ve kaynak verimliliğinin bütünleşik analizlerini gerçekleştirerek
koostades terviklikke ja sihtotstarbelisi hinnanguid õhusaaste ja müra, nende poolt inimtervisele ja keskkonnale avaldatava mõju ning seonduva poliitika ja meetmete tõhususe ja kasulikkuse kohta
Yayınlanmakta olan SEIS ve AÇA Veri Merkezi üzerinden güncel ve gerçek zamanlıya yakın kalite güvenceli veriler, haritalar, göstergeler ve ilgili ortam hava kalitesi web sitelerine kolay erişim sağlayarak
See sisaldab muu hulgas asjakohastes ELi ja rahvusvahelistes õigusaktides määratletud eesmärkide saavutamise jälgimist ja olukorra ülevaateid ning heitkoguste vähendamise Euroopa poliitika ja meetmete tõhususe hindamist.
Bu durum, ayrıca ilgili AB yasalarında ve uluslararası yasalarda tanımlanan hedeflere doğru ilerlemeyi takip etmeyi, tahminler sağlamayı ve Avrupa politikalarının ve emisyonları azaltma önlemlerinin etkinliğinin değerlendirilmesini içermektedir.
koostades hinnanguid õhusaasteainete ja kasvuhoonegaaside heidete vähendamise poliitikameetmete koostoime ja kompromisside kohta ning peamiste õhusaasteainete heidete vähendamiseks kavandatud poliitika tõhususe ning seeläbi paranenud õhukvaliteedi kohta
Hava kirletici emisyonları ve sera gazı ı azaltma politikaları üzerindeki sinerjiler ile temel hava kirletici emisyonları ve dolayısıyla bunların hava kalitesi üzerindeki etkileri hakkında değerlendirmeler sağlayarak
Analüüs tootmise meetmete läbivaatamist ÜRO säästva arengu komisjonis, kasutades poliitika tõhususe hindamist ning Euroopas ja maailma muudes piirkondades toimuva tootmise ja tarbimise keskkonnamõjude terviklikke hinnanguid
SCP ile ilgili AB Eylem Planı'nın uygulanmasını, AB tematik stratejilerini, ulusal SCP politikalarını, SCP üzerine küresel Marrakech sürecini ve SCP'nin UNCSD gözden geçirilmesini destekleyerek
Uutest näidustatud ennetustegevuse projektidest on teatanud üksnes Saksamaa, Madalmaad, Slovakkia ja Rootsi ning vaatamata teabele nende tõhususe kohta ei taha nende arv kuidagi suureneda (EMCDDA, 2009b).
Belçika ve Lüksemburg tarafından etnik grupları hedef alan seçici önleme hakkında yeni bilgiler rapor edilmiştir.
Uue määrusega pannakse maksimaalse tõhususe saavutamiseks enam rõhku koostööle partnerasutustega, eriti Europoliga uute psühhoaktiivsete ainete seire osas ning muude partneritega, näiteks Maailma Terviseorganisatsiooni ja ÜRO asjaomaste statistikaametitega.
Yeni tüzük anahtar göstergelerin öneminin altını çizmekte ve Merkez in görevlerini yerine getirmesi için bunların uygulanmasının bir ön koşul olduğunu belirtmektedir.
koostades 2010. aasta keskkonnaseisundi ja väljavaadete aruande mere merendusteemade kommenteeritud lühikirjelduse merenduse osa ja toetades selles terviklikku lähenemisviisi, keskendudes mere ruumilise planeerimise poliitika ja tavade tõhususe hindamisele
Horizon 2020, 2009 İsveç Başkanlığında ve 2010 İspanya Başkanlığında Baltık Denizi Bölgesel Stratejisi için iki yıllık sentez ilerleme raporunun diğer bölgesel bakış açılarının yanı sıra ilgili konulara (ör. turizm, ulaşım) girdi olarak mevcut denizcilik politikasının değerlendirmesine katkıda bulunarak ve
Portaalis antakse ülevaade uuematest tõenditest eri sekkumiste tõhususe ja mõju kohta, tutvustatakse vahendeid ja standardeid, mille eesmärk on parandada sekkumiste kvaliteeti, ning tuuakse hinnatud tavade näiteid kõikjalt Euroopast.
Bir takip çalışması, müdahaleden onbeş ay sonra, programın etkisinin sabit kaldığını ortaya koymuş, buna göre katılımcılar arasında sarhoşluk ve esrar kullanımının azaldığı gözlemlenmiştir.
Töö hõlmab muu hulgas tegutsemise ja tegevusetuse stsenaariumite võrdlevaid kuluanalüüse, tõhususe hinnanguid, eesmärgi saavutamise protsessi hindamist, kõrvutades heakskiidetud poliitilisi eesmärke ja pikaajalisi kontrollväärtusi, ning tulevikuväljavaateid aastateks 2020 2030.
Çalışma, ayrıca eylem eylemsizlik maliyetlerinin analizi, etkinlik değerlendirmeleri, kabul edilen politika hedefleri ve uzun vadeli referans değerleriyle bağlantılı olarak hedefe olan mesafe değerlendirmeleri ve 2020 2030 bakış açısından gelecekle ilgili tahminler yapılmasını da içerir.
Sellele vaatamata nähtub andmetest, et mitmes Euroopa piirkonnas oli 2007. aastal uimastite süstimisest tingitud HIVi nakatumise määr jätkuvalt suhteliselt kõrge, mis rõhutab kohaliku ennetustegevuse katvuse ja tõhususe tagamise vajadust.
Yine de, Avrupa nın bazı yerlerinde, veriler enjekte ederek uyuşturucu kullanmaya bağlı HIV aktarımının 2007 de nispeten yüksek oranlarda sürdüğünü ortaya koymakta, yerel önleme uygulamalarının kapsamı ve etkinliğini temin etme ihtiyacının altını çizmekedir.
Mõnikord kasutatakse tagasilanguse ennetamiseks ka opioidide antagonisti naltreksooni, vastumeelsust tekitavat farmakoteraapilist vahendit opioidsõltuvuse korral, sest see blokeerib heroiini mõju, kuid selle aine tõhususe kohta ei ole veel kindlat tõestust saadud.
Bununla beraber, tedavi seçeneklerinin artan çeşitliliği ile özellikle ikame tedavisinin belirgin ölçüde yaygınlaşması, yatılı bakımın göreli öneminin azaldığı anlamına gelmiştir.
EEA koostab hulgaliselt erinevaid keskkonnaülevaateid.Nende hulka kuuluvad iga viie aasta tagant koostatav keskkonnaseisundi ja tulevikuväljavaadete aruanne, analüüsid teemade ja sektorite lõikes, poliitikameetmete tõhususe analüüsid, tuleviku uuringud ja üleilmastumisest Euroopa keskkonnale ja loodusvaradele avalduvate
AÇA, çok kapsamlı bütünleşik çevresel ve tematik değerlendirmeleri üstlenmiştir. Çevrenin beş yıllık bir durum ve gelecek görünümü raporu, tematik ve sektörel değerlendirmeler, siyasi önlemlerin etkililik derecesinin analizleri, geleceğe yönelik araştırmalar ve küreselleşmenin Avrupa nın çevresi ve kaynakları
Kuna reoveeproove ja analüüse saab teha kas või iga päev, kord nädalas või kord kuus, võib neid andmeid kasutada reaalajas toimiva vahendina, mis annab omavalitsustele rohkem võimalusi ennetus ja sekkumistegevuse mõju ja tõhususe kontrollimiseks.
Ayrıca, atık su örnekleme ve analizi günlük, haftalık ya da aylık olarak yapılabileceğinden, veriler topluluklara önleme ve müdahale faaliyetlerinin etkisi ve bunun izlenmesi için daha fazla olanak sunacağı gibi zamanında bir ölçüm vermek için de kullanılabilinecektir.
pakkudes terviklikke hinnanguid veereostuse ja vee kvantiteedi kohta ning poliitika tõhususe kohta, kasutades ajendavate tegurite, survetegurite, seisundi, mõjude ja meetmete (Drivers, Pressures, State, Impacts and Responses, DPSIR) raamistikku, veeressursside integreeritud majandamise, ökosüsteemi teenuste, ressurssiarvestuse, taastumisvõime ja ruumilise kaardistamise põhimõtteid
Yönlendiriciler, Baskılar, Durum, Etkiler ve Tepkiler çerçeve çalışmasını, Entegre Su Kaynak Yönetimi kavramlarını, ekosistem hizmetlerini, kaynak hesaplamasını, dayanıklılığı ve mekansal haritalamayı kullanarak su kirliliği, su miktarı ve politikaların etkinliği üzerine bütünleşik değerlendirmeler sağlayarak

 

Seotud otsingute: Faraday Puur - Tõhususe Tagamiseks - Tõhususe Parandamine - Tõhususe Kontroll -