Tõlge "vähe vastus" Türgi keel:


  Sõnastik Eesti-Türgi

Vastus - tõlge : Vahe - tõlge : Vahe - tõlge : Vähe - tõlge : Vastus - tõlge : Vastus - tõlge : Vastus - tõlge : Vahe - tõlge : Vahe - tõlge : Vastus - tõlge :

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

vastus
cevap
Vastus
Yanıt
Vastus
Cevap ver
Vastus
Yanıtla
Vastus
Yanıtla
Vastus
Cevap
Vastus
Cevap
Vastus
Yanıt
Vastus
Cevap...
Vastus...
Mucize mi, sahtekarIık mı?
vähe
az
Vähe
Daha Az
Vähe?
Çok az mı?
Vähe.
Az.
Vähe.
40? O kadar çok yok.
Serveri vastus
Sunucu yanıtı
HTTP vastus
HTTP Yanıtı
Serveri vastus
Sunucu cevabı
Vastus mäluruumis
Bellek yanıtı
Vastus spetsiaaltsüklitele
Özel devir yanıtı
Sinu vastus
Yanıtınız
Õige vastus
Doğru Yanıt
Väär vastus
Yanlış yanıt
Vale vastus
Yanlış yanıtlanan
Vastus puudub
Taşıyıcı yok
Ühenduse vastus
Bağlan yanıtı
Lahutamise vastus
Kapat Yanıtı
Helina vastus
Çalma Yanıtı
Vastamise vastus
Cevaplama yanıtı
DLP vastus
DLP yanıtı
Vastus kutsele
Davete Tepki
Vastus uudistegruppi...
Haber Gruplarına Yanıtla...
Vastus Kellele
Buna Yanıt Ver
Vale vastus.
Yanlış yanıt.
Õige vastus
Doğru Yanıt
Sinu vastus
Yanıtınız
Vastus Viga
Yanıt Hatası
Vastus ongi
Daha da kesin bir cevap olması için 201.06'yı kullanacağım.
Vastus on...
Cevap...
Geniaalne vastus.
Ne kadar da zekice bir cevap.
Mõistlik vastus.
Mantıklı cevap.
Ja vastus?
Cevabı nedir?
Kodeerimata vastus
TANIMLAYAN YANIT
Vastus saladus.
Cevap Gizli.
Vastus sutenöörid.
Cevap Pezevenkler.

 

Seotud otsingute: Vastus - õige Vastus - Aeg Vastus - Vähe - Kõrguste Vahe - Suhteliselt Vähe - Väravate Vahe - Potentsiaalide Vahe - Vahe Diplom - Vähe Lootust -