Tõlge "Balkani riigid" Taani keel:


Kas sa mõtlesid : Balõkeni riigid ?

  Sõnastik Eesti-Taani

Balkani riigid - tõlge : Balkani - tõlge : Balkani - tõlge : Riigid - tõlge : Balkani riigid - tõlge : Riigid - tõlge :

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Lääne Balkani riigid
Henvisninger og nyttige links v
Lääne Balkani riigid
Det vestlige Balkan
Lääne Balkani riigid
Vestlige Balkan
Kreeka Balkani riigid
Grækenland Balkanlandene
Kreeka Balkani riigid
Grækenland Balkanlande
Sloveenia Balkani riigid
Slovenien Balkanlandene
Muud Lääne Balkani riigid
MÅLSÆTNINGEN OM SIKKERHED OG FRIHED
Lääne Balkani riigid ja Horvaatia
Det Vestlige Balkan og Kroatien
Tänapäeva Balkani riigid vajavad seda.
Det er det, Balkanlandene har brug for i dag.
Kreeka Balkani riigid UCTE süsteem
Grækenland Balkan landene UCTE systemet
Lääne Balkani riigid kasutavad seda abi null
De Vestbalkanske lande anvender disse penge til at null
Balkani riigid on Euroopa lahutamatu osa.
Balkanlandene er en integreret del af Europa.
EL Balkani riigid Valgevene Venemaa Ukraina
EU Balkanlandene Belarus Rusland Ukraine
Lääne Balkani riigid vajavad selget Euroopa perspektiivi.
Det vestlige Balkan har brug for et tydeligt europæisk perspektiv.
Balkani riigid on omamoodi ELi välispoliitika sünnikoht.
På en måde er Balkan fødestedet for EU's udenrigspolitik.
2.3Lääne Balkani riigid ja Moldova kasu saamineharta protsessist
Imidlertid er det nødvendigt med en yderligereindsats for at skaffe muligheder for livslang uddannelseog et tilstrækkeligt udbud af kvalifikationer, der er tilpasset små virksomheders behov.
Lääne Balkani riigid pidid omaltpoolt asuma reformide teele.
De vestbalkanske lande skulle for deresdel tage fat på vejen mod reformer.
11 Lääne Balkani riigid ja Horvaatia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Türgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 Det Vestlige Balkan og Kroatien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vahemere piirkonna partnerriigid, Lääne Balkani riigid ning Ida Euroopa ja Kesk Aasia riigid,
Middelhavspartnerlande, lande i det vestlige Balkan samt lande i Østeuropa, Kaukasus og Centralasien (EECA)
Lääne Balkani riigid omaltpoolt püüdleksid nende nõudmiste saavutamise poole.
De vestbalkanske lande skal for deres deltilstræbe at opfylde disse krav.
Lääne Balkani riigid ja Ukraina vajavad seda motiveerivat jõudu.
Vestbalkan og Ukraine har brug for denne motivationsfaktor.
Esiteks osalevad Lääne Balkani riigid stabiliseerimis ja assotsieerimisprotsessis (SAP).
Først og fremmest er landene i det vestlige Balkan en del af stabiliserings og associeringsprocessen.
Lääne Balkani riigid on entusiastlikult tervitanud lepingu ratifitseerimist Iirimaa poolt.
Landene på Vestbalkan har med begejstring hilst den irske ratifikation af traktaten velkommen.
Me ei tohi unustada, et Balkani riigid on kui jalgrattasõit.
Vi skal huske på, at Balkanlandene er som et cykelfelt.
Venemaa Ukraina Moldova Rumeenia Bulgaaria Kreeka Sloveenia muud Balkani riigid
Rusland Ukraine Moldavien Rumænien Bulgarien Grækenland Slovenien andre Balkanlande
Kuigi Lääne Balkani riigid ei kuulu veel ELi, on Kagu Euroopa stabiilsus võimalik vaid ELi laienemisega Balkani riikidesse.
Selv om Vestbalkanlandene endnu ikke er en del af EU, kan vi kun opnå stabilitet i Sydøsteuropa gennem en EU udvidelse på Balkan.
Lääne Balkani riigid mul oli hiljuti meeldiv võimalus selles piirkonnas viibida.
Vestbalkan, en region, som det var en fornøjelse at besøge for nylig.
Oleme kõik ühel meelel, et Lääne Balkani riigid saavad ELi osaks.
skriftlig. (PT) Vi er alle enige om, at landene i det vestlige Balkans skæbne er at blive en del af EU.
Konkreetsed toimingud puudutavad nelja riikide rühma Vahemere piirkonna kolmandad riigid, Lääne Balkani riigid, Venemaa ja Sõltumatute Riikide Ühenduse riigid ning arengumaad.
Der gennemføres specifikke aktiviteter for fire landegrupper tredjelande i Middelhavsområdet, landene i det vestlige Balkanområde, Rusland og Samfundet af Uafhængige Stater (SNG) samt udviklingslandene.
Kasusaajateks on Balkani piirkonna, Kesk Aasia, Kaukaasia, Vahemere piirkonna ja Aafrika riigid.
Modtagerne er lande i Balkan regionen, Centralasien, Kaukasus, Middelhavsområdet og Afrika.
Lääne Balkani riigid on piirkonnana Euroopa Liidu jaoks oluliseks ja väärtuslikuks partneriks.
Vestbalkan er som region en central og værdifuld partner for EU.
Ma usun, et kõik Lääne Balkani piirkonna riigid toetavad selle päeva tunnustamist.
Jeg tror, at alle lande på det vestlige Balkan vil støtte anerkendelsen af denne dag.
Partnerriikide hulka kuuluvad eelkõige Lääne Balkani piirkonna riigid, ELi lõuna ja idapoolsed naaberriigid, Venemaa Föderatsioon ja Kesk Aasia riigid.
Bemærk venligst, at ansøgningsmaterialet indeholder en fuldstændig liste over de lande, der anses for at være bereigede til at deltage i Tempus programmet.
Kõik Lääne Balkani riigid osalevad stabiliseerimis ja assotsieerimisprotsessis ja kvalifitseeruvad seega potentsiaalseteks kandidaatriikideks.
Som nævnt i meddelelsen af 10. februar foreslår Kommissionen derfor en drastisk forenkling afinstrumenterne baseret på det nødvendige i at lette sammenhængen og overensstemmelsen ide eksterne aktioner og opnå bedre og flere resultater ved hjælp af de disponible ressourcer pågrundlag af følgende principper
Kõik Balkani riigid, kes taotlevad Euroopa Liidu liikmeks saamist, astuvad sarnastele proovikividele vastu.
Alle de Balkanlande, der ansøger om EU medlemskab, skal tackle de samme udfordringer.
Lääne Balkani riigid nende ühenduse programmides osalemist reguleerivates raamlepingutes kokku lepitud korralduste kohaselt.
landene i det vestlige Balkan i henhold til de bestemmelser, der er fastsat for disse lande på grundlag af de rammeaftaler, der udarbejdes vedrørende deres deltagelse i fællesskabsprogrammerne.
2005. aastalon Lääne Balkani riigid saavutanud märki misväärsetedu stabiliseerimis ja lepitamisprotsessis, sisereformides ja piirkondlikuskoostöös.
Landene på Vestbalkan gjorde i 2005 betydelige frem skridtmed hensyn tilstabilisering og forsoning, internereformer og regionaltsamarbejde.
2003. aastal kiitsid harta heaks Lääne Balkani riigid ja 2004. aastal järgnes neile Moldova.
I 2003 godkendtelandene i det vestlige Balkan chartret, og i 2004 fulgte Moldova.
Lisaks peame meeles pidama, et Lääne Balkani riigid kuuluvad geograafiliselt, kultuuriliselt ja ajalooliselt Euroopasse.
På den baggrund skal vi huske, at landene på Vestbalkan er en del af Europa både geografisk, kulturelt og historisk.
Just nii suudame luua teistsugused ja paremad Balkani riigid võrreldes viimasel 20 aastal nähtuga.
På den måde kan vi få et anderledes Balkan og et bedre Balkan, end vi har oplevet i de sidste 20 år.
Euroopa Liiduga assotsieerunud läbirääkijariigid ja kandidaatriigid ning stabiliseerimis ja assotsiatsiooniprotsessi kaasatud Lääne Balkani riigid.
de tiltrædelses og kandidatlande, der har indgået associeringsaftale med EU, og de lande på det vestlige Balkan, der deltager i stabiliserings og associeringsprocessen.
Lääne Balkani riigid ja Balkani maad ei ole kunagi olnud stabiilsed, välja arvatud sellel lühikesel perioodil, mil Jugoslaavias oli võimul Josip Broz Tito.
Vestbalkan og Balkan har aldrig været stabile områder undtagen i den korte æra under Titos Jugoslavien.
Oktoobris 2005 allkirjastasid EL ja Kagu Euroopa riigid, sealhulgas Lääne Balkani riigid, lepingu, millega loodi nendevaheline energiaühendus. Leping jõustus 2006. aasta mais.
I oktober 2005 undertegnede EU og de sydøsteuropæiskelande, herunder de vestbalkanske, en traktat, hvormed deoprettede et regionalt energifællesskab.Traktaten trådte i krafti maj 2006.
Institutsioon Euroopa Liidu Nõukogu Alaliste esindajate komitee Alalised esindused Portugali alaline esindus Lääne Balkani riigid
Institution Rådet for Den Europæiske Union De Faste Repræsentanters Komité De Faste Repræsentationer Portugals Faste Repræsentation Vestbalkan
Lääne Balkani riigid Euroopa Liidu politseimissioon Bosnias ja Hertsegoviinas (EUPM) Euroopa Liidu planeerimisrühm Kosovos (EUPT)
Det vestlige Balkan Den Europæiske Politimission (EUPM) i Bosnien Hercegovina Den Europæiske Unions planlægningsgruppe (EUPT) i Kosovo.

 

Seotud otsingute: Balkani Riigid - Riigid - Pärsia Lahe Riigid - Balkani Poolsaarel - Balkani Mäed - Balkani Sõja - Piirnevad Riigid -