Tõlge "eesmärgile orienteeritud" Taani keel:


Kas sa mõtlesid : ees märgile orienteeritud ?

  Sõnastik Eesti-Taani

Orienteeritud - tõlge : Orienteeritud - tõlge : Eesmärgile orienteeritud - tõlge : Orienteeritud - tõlge : Orienteeritud - tõlge : Eesmärgile orienteeritud - tõlge : Orienteeritud - tõlge : Eesmärgile orienteeritud - tõlge : Orienteeritud - tõlge :

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Et seda tööd toetada, tuleb hindamiskriteeriumid uuesti sõnastada, jälgides, et need oleksid strateegilisemad ning enam eesmärgile orienteeritud.
De yderligere enkeltheder, som i dag afspejles i et programtillæg , samt forvaltning fra sag til sag skulle afskaffes.
85 lähenemise eesmärgile ning piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgile
85 for konvergensmålet og målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse
Algharidusetagaminekõikidelelastelevastabaastatuhande eesmärgile nr 2ja algatuse Haridus kõigile 2. eesmärgile.
Atsikrealle børn en grundskoleuddannelsesvarertil MDG 2 og til EFA mål 2.
Mis kogemused üle 100 läbi koolitusi enam kui 800 rahul seminar osalejad on foorum Media Group on kompetentne partner eesmärgile orienteeritud meeskond suurendavate meetmete merel.
Med erfaringerne fra over 100 udført træningssessioner med mere end 800 tilfredse seminardeltagerne er FORUM Media Group er en kompetent partner for målrettede team building foranstaltninger på havet.
orienteeritud kihtidega plaadid (OSB)
I våd tilstand (herunder wet blue)
muud, polüestrist, osaliselt orienteeritud
Kæmlinge (noils) af uld eller fine dyrehår
orienteeritud kihtidega plaadid (OSB)
Bleer og bleindlæg til spædbørn
muud, polüestrist, osaliselt orienteeritud
Sweatere
50 piirkondliku tööhõive eesmärgile
50 for målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse
See ei vasta eesmärgile.
Den er ikke formålstjenlig.
Ta aitab mind eesmärgile.
Han kan være til gavn.
Lisaks pädev ja tulemusele orienteeritud
Ud over en kompetent og målrettet
Euroopa vajab tulevikule orienteeritud liitu.
Europa har brug for et fremsynet EU.
Investeerimisotsused peavad olema orienteeritud kasumile
Investeringsbeslutningerne skal være overskudsbaserede
Sa pead aga meeles pidada, et need edutegurid annab see tulemusi ainult nägu kvaliteediga tähtedega nagu raske töö, enesekindlus, kasumile orienteeritud, eesmärgile orienteeritud, motiveeritud tulevikus, püsivus ja visadus, Näiteks vastuseks klientide tagasiside, riskeerimine, ausus ja eetilisus, tutvustamise algatusi ja valmisolekut kuulata ja kohaneda teistega.
Du skal dog huske på, at disse centrale succesfaktorer kun vil give resultater i lyset af kvalitets figurer som hårdt arbejde, selvtillid, profit orienterede, målrettet, motiveret for fremtiden, vedholdenhed og stædighed, eksempel reaktion på kundernes feedback, tage en risiko, ærlighed og integritet, demonstration af initiativer og vilje til at lytte og tilpasse sig andre.
Kontrollimisel kasutatakse eesmärgile vastavat menetlust.
Kontrollens omfang skal staa i forhold til den forfulgte maalsaetning .
TCP ei ole plokk orienteeritud protokoll.
TCP er ikke en blok orienteret protokol.
soodustada töö osas elutsüklile orienteeritud lähenemist
fremme af en livscyklustilgang til arbejde
Kuidas on lood Läänele orienteeritud enamusega?
Hvad med flertallet, der er orienteret mod Vesten?
soodustada töö osas elutsüklile orienteeritud lähenemist
fremme af en livscyklustilgang til arbejde
Seega ongi üks eesmärkidest just kiirendada sammu teadusuuringutest turuni, turule orienteeritud uuendustest turule orienteeritud toodete ja teenusteni.
Så et af målene er netop at fremskynde processen fra forskning til marked, fra markedsorienteret forskning til markedsorienterede produkter og tjenester.
b) nad peavad vastama soovitud eesmärgile
b) De skal være relevante i forhold til det tilstræbte mål.
Me peaksime keskenduma väga lühinägelikule eesmärgile.
Det er en meget kortsigtet fokusering på de foranstaltninger, vi skal træffe.
Selline definitsioon aitab keskenduda mingile eesmärgile.
En definition af begrebet vil hjælpe med at rette opmærksomheden mod målene.
Me peame jätkuvalt sellele eesmärgile keskenduma.
Vi skal fastholde fokus på denne prioritet.
kirjalikult. Tervitan parlamendi pühendumust antud eesmärgile!
Jeg hilser Parlamentets engagement i denne sag velkommen.
Oled üksikasjalikult orienteeritud ja armastan realistlik ilme?
Er du detalje orienteret og elsker realistisk udseende?
kas seatud teoreetilise päritolu või seoses orienteeritud
enten et sæt teoretisk oprindelse eller relation orienteret
Turule orienteeritud põllumajandus ja kvaliteetsed toiduained (31,6 )
Markedsorienteret landbrug og fødevarer af høj kvalitet (31,6 )
Kõikidel tasanditel on vaja stiimulitele orienteeritud lähenemist.
Der er på alle niveauer brug for en fremgangsmåde, der bygger på incitamenter. Det nuværende sami nansieringsinstrument må revideres.
eksporttoodangu töötlemise tsoonide ekspordile orienteeritud üksuste skeem.
Export Processing Zones Export Oriented Units (eksportforarbejdningszoner eksportorienterede virksomheder).
Täiustada rahanduspoliitikat turule orienteeritud rahandusinstrumentide kasutamise laiendamiseks.
Forbedre de monetære politikker, så markedsorienterede monetære instrumenter bliver anvendt mere og bliver mere effektive.
Peaksime väljendama solidaarsust nende sügava pühendumise eest meie ühisele eesmärgile eesmärgile, mis on kogu maailmas jätkuvalt oluline.
Vi skal udtrykke solidaritet med deres store engagement i vores fælles sag, en sag, som fortsat er vigtig i hele verden.
Seetõttu annab EKP üldise toetuse konventsiooni eesmärgile .
ECB ser derfor med tilfredshed på formålet med konventionen .
Ida Inglismaa kavatseb sellele eesmärgile kindlaks jääda.
East of England vil stå fast på denne målsætning.
Juhin tähelepanu ühele eesmärgile see on siseturg.
Jeg vil fremhæve et mål, nemlig det indre marked.
Tegelikult tegutsetakse siinkirjeldatud eesmärgile hoopis vastupidises suunas.
Det, man faktisk gør i praksis, er at opnå det modsatte af, hvad der her er beskrevet som målet.
Ka innovatsioonialased partnerlused peaksid keskenduma sellele eesmärgile.
Innovationspartnerskaber skal ligeledes have fokus på dette mål.
Sellele eesmärgile tuleks tulevikus rohkem tähelepanu pöörata.
Der skal være mere fokus på dette mål fremover.
Austatud peaminister, te olete eesmärgile pühendunud inimene.
De er en beslutsom mand, hr. premierminister.
(26) Kaks India eksportijat tegutseb ekspordile orienteeritud üksuses.
(26) To indiske eksportører er beliggende i en EOU.
muud, polüestrist, osaliselt orienteeritud 5402 46 00
Andet garn, af polyestere, delvis orienteret 5402 46 00
muud, pol estrist, osaliselt orienteeritud 5402 46 00
Andet garn, af polyestere, delvis orienteret 5402 46 00
Paljud lineaarselt toote orienteeritud süsteemid järgivad seda mudelit.
Mange lineært produkt orienterede systemer følger dette mønster.
üks ühele, väikeste rühmade ülesanne orienteeritud meeskonda, nii
en til en, i små grupper, i task orienterede hold, både

 

Seotud otsingute: Eesmärgile Suunatud - Orienteeritud - Praktikale Orienteeritud - Edule Orienteeritud - Turule Orienteeritud - Süsteem Orienteeritud - Kohaldamise Orienteeritud - Tulemustele Orienteeritud - Funktsioon Orienteeritud - Nõudlusele Orienteeritud -