Tõlge "rahaliselt kirjaoskamatud" Taani keel:


Kas sa mõtlesid : rahaliselt kirja oskamatud ?

  Sõnastik Eesti-Taani

Rahaliselt - tõlge : Rahaliselt - tõlge : Rahaliselt - tõlge : Rahaliselt - tõlge : Rahaliselt - tõlge : Rahaliselt - tõlge : Rahaliselt kirjaoskamatud - tõlge :

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

80 romidest on ikka veel kirjaoskamatud.
80 af romaerne er stadig analfabeter.
Lisaks on umbes 42 miljonit inimest Ladina Ameerikas kirjaoskamatud.
Desuden er ca. 42 millioner personer i Latinamerika analfabeter.
Toetamine rahaliselt
Finansiel støtte
Kas rahaliselt?
Også økonomisk?
Kogumist toetatakse rahaliselt.
Opsparingen støttes af skattelettelser.
Kuigi 64 läbinud koolis nii on 80 kirjaoskamatud ja ei oska lugeda ega kirjutada.
Selvom 64 har gået i skole er 80 analfabeter og kunne hverken læse eller skrive.
Võrreldes teiste Araabia riikidega, on palju akadeemikud Egiptuses palju, kuid on olemas palju kirjaoskamatud.
Sammenlignet med andre arabiske lande, der er mange kandidater i Egypten mange, men der er også mange analfabeter.
Mina toetasin sind rahaliselt.
Jeg forsørgede dig._BAR_
Mis juhtus rahaliselt konservatiivne GOP?
Hvad skete der med den økonomisk konservative GOP?
Ühendus toetab täiendava meetme võtmist rahaliselt.
Faellesskabet bidrager finansielt til gennemfoerelsen af den supplerende aktion.
Teine tädi aidanud toetada Alice rahaliselt.
En anden tante bidraget til at understøtte Alice finansielt.
Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon.
Arbejdsplads Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa Kommissionen.
(2) Kuna programm hakkab rahaliselt toetama
Efter EF Domstolens annullation af den tidligere aftale (2) om overførsel af personoplysninger om flypassagerer til de amerikanske myndigheder indgik Den Europæiske Union og USA en foreløbig aftale den 6. oktober.
Muu hulgas toetas EL rahaliselt ja
Blandt andet støttede EU finansielt og politisk adskillige work
AIGNER rahaliselt ja raamatupidamislikult täielikult eraldatud.
AIGNER mellem et offentligretligt organs forskellige former for virksomhed.
Seetõttu tuleks Euroopa Kalandusfondi rahaliselt tugevdada.
EFF skal derfor styrkes finansielt.
HowlinglyAbsurd Need liberaalid demonstreerivad e, et nad on kirjaoskamatud kohta teoloogia, filosoofia ja sotsiaalse õpetuse R, 10 12
HowlinglyAbsurd Disse liberale demonstrat e, at de er analfabeter på teologi, filosofi og social undervisning af Fre, 10 12
EKP toetab CEBSi tööd rahaliselt ja tehniliselt .
ECB 's støtte til CEBS 's arbejde er kommet til udtryk i såvel dens finansielle som i dens tekniske bidrag .
Get Your Startup rahaliselt Õige Business struktuur
Få din Startup Finansieret med den rigtige struktur
Peal kõik see on rahaliselt raha ummikumaksu.
Oven i alt dette er finansieret med penge fra afgiften på overbelastning.
Rahaliselt on vaesuspiiriks kehtestatud 60 keskmisest rahvatulust.
At være fattig betyder, at man føler sig anderledes og forkert i det omgivende samfund.
Tulevikus peaks neid programme rahaliselt rohkem toetama.
Bevillingerne til disse programmer bør øges fremover.
ELi kodanike huvides tuleb põllumajandust rahaliselt toetada.
Landbruget skal i EU borgernes interesse sikres økonomisk.
Seejärel tulid kaks kolm rahaliselt keerulist aastat.
Derefter kom der ganske vist en to tre finansielt vanskelige år.
krediidiriski ülekandetehingut sisaldavad võlakirjad rahaliselt kaetud ulatuses.
credit linked notes med det indbetalte beløb.
Ühendus toetab rahaliselt toiminguid, mille eesmärgid on eelkõige
Fællesskabet bidrager finansielt til foranstaltninger, der bl.a. tager sigte på
Kui palju Madalmaad rahaliselt panustavad ning ise saavad?
Hvor mange penge modtager Holland, og hvor mange bidrager det med?
Kui palju Portugal rahaliselt panustab ning ise saab?
Hvor mange penge modtager Portugal, og hvor mange bidrager det med?
Kui palju Kreeka rahaliselt panustab ning ise saab?
Hvor mange penge modtager Grækenland, og hvor mange bidrager det med?
Kui palju Soome rahaliselt panustab ning ise saab?
Hvor mange penge modtager Finland, og hvor mange bidrager det med?
Kui palju Malta rahaliselt panustab ning ise saab?
Hvor mange penge modtager Malta, og hvor mange bidrager det med?
Kui palju Poola rahaliselt panustab ning ise saab?
Hvor mange penge modtager Polen, og hvor mange bidrager det med?
Kui palju Leedu rahaliselt panustab ning ise saab?
Hvor mange penge modtager Litauen, og hvor mange bidrager det med?
Kui palju Iirimaa rahaliselt panustab ning ise saab?
Hvor mange penge modtager Irland, og hvor mange bidrager det med?
Turvaline ise rahaliselt kaotsimineku või kahju oma paadiga
Sikre dig økonomisk i tilfælde af tab eller skade på din båd fra
Kui palju Taani rahaliselt panustab ning ise saab?
Hvor mange penge modtager Danmark, og hvor mange bidrager det med?
Kui palju Prantsusmaa rahaliselt panustab ning ise saab?
Hvor mange penge modtager Frankrig, og hvor mange bidrager landet med?
Kui palju Luksemburg rahaliselt panustab ning ise saab?
Hvor mange penge modtager Luxembourg, og hvor mange bidrager det med?
Kui palju Belgia rahaliselt panustab ning ise saab?
Hvor mange penge modtager Belgien, og hvor mange bidrager det med?
Kui palju Saksamaa rahaliselt panustab ning ise saab?
Hvor mange penge modtager Tyskland, og hvor mange bidrager det med?
Kui palju Küpros rahaliselt panustab ning ise saab?
Hvor mange penge modtager Cypern, og hvor mange bidrager det med?
Kui palju Ungari rahaliselt panustab ning ise saab?
Hvor mange penge modtager Ungarn, og hvor mange bidrager det med?
Kui palju Itaalia rahaliselt panustab ning ise saab?
Hvor mange penge modtager Italien, og hvor mange bidrager det med?
Selleks, et end rahaliselt, aga ta pidi tööle.
For at forsørge sig selv økonomisk, men han var nødt til at arbejde.
Kui palju Ühendkuningriik rahaliselt panustab ning ise saab?
Hvor mange penge modtager Det Forenede Kongerige, og hvor mange bidrager det med?

 

Seotud otsingute: Kirjaoskamatud - Rahaliselt Toetada - Rahaliselt Sõltumatu - Rahaliselt -