Tõlge "vastutuse võtmine" Taani keel:


  Sõnastik Eesti-Taani

Võtmine - tõlge : Vastutuse võtmine - tõlge : Vastutuse - tõlge : Vastutuse - tõlge : Võtmine - tõlge : Vastutuse võtmine - tõlge : Vastutuse võtmine - tõlge : Vastutuse - tõlge : Vastutuse võtmine - tõlge : Vastutuse võtmine - tõlge :

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Kaalul on vastutuse võtmine Euroopa eest.
Det handler faktisk om at tage ansvar for Europa.
Vastutuse võtmine juhtkonnas ja tööohutuse kultuur organisatsioonis
Engagement fra ledelsens side og sikkerhedskultur i organisationen
vastutuse võtmine ja initsiatiivi ülesnäitamine kvaliteetsete töötulemuste esitamiseks kindlaksmääratud tingimuste
At tage personligt ansvar og initiativ til at udføre arbejde af høj kvalitet inden for faste arbejdsgange
Vastutuse võtmine juhtkonna tasandil võib olla organisatsiooni tööohutuse kultuuri määravaim tegur.
Ledelsens engagement kan være den mest afgørende faktor for sikkerhedskulturen i en organisation.
Laienemine on ühistel põhimõtetel, poliitikal ja institutsioonidel põhineva projekti eest vastutuse võtmine.
Udvidelse drejer sig om at dele et projekt baseret på fælles principper, politikker og institutioner.
Laienemine on ühistel põhimõtetel, poliitikal ja institutsioonidel põhineva projekti eest vastutuse võtmine.
Udvidelse drejer sig om at dele et projekt baseret på fælles principper og institutioner.
Raskusi valmistab hoopis ühine vastutuse võtmine, kui lähtepunktiks on kinnisidee majanduspartnerluslepingute kohta.
Det vanskelige er at acceptere et fælles ansvar, når en fastlåst idé om økonomiske partnerskabsaftaler er udgangspunktet
Ambitsioon on üks asi, ent vastutuse võtmine on see, mis tõesti loeb.
Ambitioner er en ting, men at tage ansvar er det, der virkelig betyder noget.
Juba see vastutuse võtmine iseloomustas Ida Saksamaa ainsa vabalt valitud parlamendi töö algust.
Denne indrømmelse af ansvar alene udgjorde begyndelsen på arbejdet i det eneste frit valgte østtyske parlament.
Riigi osalus AVR Chemie s on 30 , seega on kohane vastutuse võtmine oma osaluse ulatuses ja ülejäänud vastutuse andmine teisele osanikule AVR Holding.
I betragtning af AVR Chemies aktiepost på 30 er det acceptabelt, at staten tager ansvaret for sin del, mens det øvrige ansvar bliver liggende hos den anden aktionær, AVR Holding.
Püsivad puudumine vastutuse võtmine, nagu ei suuda koostada muster hea tööharjumuse või hoida rahaliste kohustuste
Vedvarende mangel på at tage ansvar, såsom at undlade at etablere et mønster af gode arbejdsvaner eller holde finansielle forpligtelser
Vastutuse võtmine juhtkonna tasandil ja tööohutuse kultuur on üldise tööohutuse ja tervishoiu seisukohast esmatähtis, eelkõige hooldustööde ajal.
Engagement fra ledelsens side og en sikkerhedskultur er af afgørende betydning for sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen generelt og endnu mere under vedligeholdelsesarbejder.
Selle arvesse võtmine ja avalike koormiste õiglase jaotusega tasakaalustamine peavad peegelduma selle vastutuse suhtes kehtestatud ulatuses ja tingimustes.
Hensyntagen hertil og afvejning i forhold til hensynet til en afbalanceret fordeling af offentlige byrder bør afspejles i den rækkevidde, dette ansvar tildeles, og de betingelser, der opstilles herfor.
Proovide võtmine viiakse läbi pädeva asutuse poolt või selle juhendamisel asutuste poolt, kellele pädev asutus on delegeerinud kõnealuse vastutuse.
Prøveudtagningen foretages af den kompetente myndighed eller, under dennes tilsyn, af organer, som myndigheden har bemyndiget hertil.
Ma usun samuti, et suurema vastutuse võtmine võib aidata liikmesriikidel jõuda ühisele seisukohale, tugevdades seeläbi 27 riigi suhteid ka nendes küsimustes.
Jeg mener også, at større ansvarlighed kan bidrage til, at medlemsstaterne kan nå frem til fælles holdninger, hvorved forbindelserne mellem de 27 lande om disse emner konsolideres.
Pangatähtede võtmine
Modtagelse af sedler
Ekraanipiltide võtmine
Tage skærmaftryk
Ekraanipildi võtmine
Tag skærmaftryk
alli võtmine
Sådan bruger du alli
Suspensiooni võtmine
Åbn derefter posen som angivet, og tag indholdet med det samme.
proovi võtmine,
proeveudtagning ,
Kulukohustuste võtmine
Forpligtelse til afholdelse af udgifter
Püügiproovi võtmine
Udtagning af stikprøver af fangster
Kulukohustuste võtmine
Indgåelse af udgiftsforpligtelser
Teenistusse võtmine
Ansættelse
Tööle võtmine
Ansættelse
proovi võtmine
formål og anvendelsesområde
Tööle võtmine
ANSÆTTELSE
Immuniteedi võtmine
Ophævelse af immunitet
Netolaenuandmine võtmine
Fordringserhvervelse, netto
PROOVIDE VÕTMINE
PRØVEUDTAGNING
Osaproovide võtmine
Udtagning
Keskkonnakohustuste võtmine
Overtagelse af gamle forpligtelser
Lõpetage Avandia võtmine.
Stop med at tage Avandia.
Teiste ravimite võtmine
Brug af anden medicin
Selle ravimi võtmine
Indtagelse af TRITAZIDE
asjakohaste hügieenimeetmete võtmine,
passende hygiejneforanstaltninger
Rümpadelt proovide võtmine
Udtagning af prøver af slagtekroppe
Asjakohaste hügieenimeetmete võtmine.
begrænsning til et minimum af eksponeringens varighed og intensitet
Vajalike hügieenimeetmete võtmine
Alle arbejdspladser (og privat tøj
Tulemuste kasutusele võtmine
Udbredelse og udnyttelse af resultater
MEETMETE VÕTMINE EDENEB1
Forenklede regler og forordninger
Samaaegne kriminaalvastutusele võtmine
Sideløbende straffesag
I. VIINAMARJAPROOVIDE VÕTMINE
I. UDTAGNING AF DRUEPRØVER
Proovide võtmine jaemüügil
Prøveudtagning i detailleddet

 

Seotud otsingute: Võtmine - Väeteenistusse Võtmine - Pantvangi Võtmine - Jätke Võtmine - Vastutuse Välistamine - Ettevõtja Vastutuse - Vastutuse Välistamise Klausel - Võtab Vastutuse - Võttis Vastutuse -