Tõlge "asutused kelle pädevuses" Tai keeles:


Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Hiiglaslikud nagu vaalad, motion, kelle suur asutused saavad rahulikus rahulik hädas ookeani til keema. Sir William Davenant.
ใหญ เป นปลาวาฬ, การเคล อนท ของร างกายท ม ขนาดใหญ สามารถในป ญหาความสงบท เง ยบสงบ มหาสม ทรจนเด อด . เซอร ว ลเล ยม DAVENANT
Kelle? Kelle korterisse?
ใคร อะพาทเมนท ของใคร?
Kelle?
หาใครเหรอ?
Kelle?
ใครนะ
Kelle?
ใครวะ
Kelle?
อ ซาเบล
Kelle?
ใครนะ ?
Kelle?
ใครเหรอ?
Kelle?
ม ผมจะฆ าเขา
Kelle?
ใคร ?
Kelle?
ใครล ะ?
Kelle? !
จากใคร?
Kelle?
ใครนะ
Kelle?
ใคร
Kolmandaks nende tootmist toetasid riiklikud asutused tervislikuma ja keskkonnasõbralikuma toiduvaliku arvelt.
สาม การผล ตส งเหล าน ได ร บการสน บสน นจากหน วยงานของร ฐ แลกก บการส ญเส ยอาหารท ด กว าและเป นม ตรต อส งแวดล อมกว า
Kelle fänn
แฟนของ
Kelle poolt?
ค อการปกป องเขา โดยใคร?
Kelle poolt?
ผมค ดว าเด กพวกน น ถ กล กพาต ว
Kelle voodis?
ม เต ยง?
Kelle moodi?
เหม อนใคร
Kelle eksperimendis?
การทดลองของใคร
Kelle jaoks?
ก บใคร?
Kelle jaoks?
ไม ม ใครท งน น
Kelle poolt?
ฟ งนะ ฉ นม เร องต อง...
Kelle nime?
ช อของใคร
Kelle siis ?
ของใครล ะ ?
Kelle oma?
ใครทำเหรอ?
Kelle asi?
จะสนใจทำไม
Kelle pärast?
เราะใคร?
Kelle Fido?
ใครค อไฟโด
Tapavad kelle?
ฆ าใคร
Kelle sünnipäev?
ฉ นเช อว าท กส ง เป นไปได
Kelle pime?
ใครเร มละเน ย?
Kelle poolt?
ใครขอหนะ
Kelle andmetel?
ใครท ยอมร บส งน น
Kelle nende?
ทำไมบร ษ ทกระดาษถ งต องการป น เข มอ ดลมพร อมสารก มม นตร งส ?
Kelle nimelt?
ปล กอะไรข นมานะ เอาจร งๆเลย
Kelle poolt?
ใครทำ?
Kelle kohta?
ของใคร?
Kelle käes?
ใครม กระส นพวกน น?
Peatama kelle?
หย ดใคร?
Kelle poolt?
ใครตามจ บ ?
Kelle poolt?
ก บใครเหรอ?
ROMEO kelle maja?
ROMEO ใคร House หร อไม ?
Kelle jaoks veel?
ก บพวกท ทำอะไรไม เป นเลย

 

Seotud otsingute: Kelle - Asutused - Heakskiitmist Asutused - Kõrgem Federal Asutused -