Tõlge "ei midagi muud kui" Tai keeles:


Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Ei midagi muud.
ไม ม อะไรเหล อมากกว าน น
Ei midagi muud.
ไม ม คร บ
Ei midagi muud.
แค น นเอง.
Ei. Midagi muud.
ไม ใช , อย างอ นน ะ
muud ei midagi.
ก แค น น
Muud ei midagi?
แค น น แค น นเหรอ?
Ei midagi muud.
อ ม, แค น นแหละ
Muud ei midagi.
ไปส กคนน ง ก เท าน น
Muud ei midagi?
แค น นน ะนะ
Ei, midagi muud.
ไม ใช เป นอย างอ น
Muud ei midagi?
แค น เหรอ
Midagi muud kui võim.
ไม ใช อำนาจ
Rohkem, kui midagi muud.
ก อยาก
Enam kui midagi muud.
ร กมากกว าท กส งในโลก.
rohkem kui midagi muud.
มากกว าท กส งบนโลกน
Rohkem kui midagi muud.
มากกว าอะไร
Liikluskorraldus, ei midagi muud
โยกย ายเป นเร องปกต สกอฟ ลด ก แค น น
Midagi muud, kui mu reflekse, midagi.
นอกจากต อมอ วกล ะก ไม ม
Muud midagi.
เหต ผลง ายๆ น ไง
Muud midagi?
แค น นเหรอ?
Hästi, midagi muud kui see?
โอเคค ะ อย างอ นอ กไหมคะ
Ei, see on midagi muud.
ไม ใช น เป นอย างอ น
Ei midagi muud, ainult mune.
อย างอ นไม ได ไข เท าน น
Ma ei tea midagi muud.
เร องอ นๆฉ นไม ร เลย
Ei, Ma mõtlen midagi muud.
เปล า,ฉ นกำล งค ดถ งเร องอ นหน ะ
Dokumente pole, muud ei midagi.
ย งไม รวมถ ง
Ma ei sooviks midagi muud.
หม อนช นไม ปรารถนาอะไรมากไปกว าน
Midagi muud ta ei öelnud?
เขาไม ได พ ดอะไรอ กเหรอคร บ
Ma ei taha midagi muud.
หน ไม ต องการอย างอ น
Kokkusattumus, ja ei midagi muud.
ความบ งเอ ญ น นเองค อส งท เป นไปในท กๆอย าง
See ei tohi olla midagi muud kui 1.
ม นเป นอย างอ นไม ได นอกจาก 1
Ma ei taha midagi muud, kui parimat temast.
ฉ นต องการให หล อนได ร บส งท ด ท ส ดเช นก น
Ei. Ei, see on midagi muud.
ไม ไม เลย ม นต างก น
Ta polnud midagi muud kui mõrvar.
เขาเป นอะไรไม ผ ดก บฆาตกร
Mitte siis, kui midagi muud muutus.
ถ าไม ม อะไรบางอย างเปล ยนแปลง
Ma pole midagi muud kui luuser.
ผมม นห วยแตก ไม เอาไหน
Või midagi muud?
หร ออย างอ น
räägi midagi muud.
เช ค ทดสอบ 1..
Proovida midagi muud?
...ลองทำอย างอ นด บ าง
Pole midagi muud.
When you're far from me เม อค ณอย ไกลจากฉ น
Muud mitte midagi.
นายคนน นม นทำต วจ นจ านก บฉ น แค น นแหละ
Jah. Midagi muud.
อ า ใช ขอเป นอ นอ นนะ
Nii et sa ei ole midagi muud kui nimi?
ด เหม อนว าช อน นไม เห นจะสำค ญตรงไหน
Sellist, mis ei nõuaks sinult midagi muud kui... informatsiooni
ทางเล อกท ไม ได เร ยกร องอะไรจากเจ า นอกจากข าวสาร
Ma ei oska midagi muud öelda.
ผมไม ร จะพ ดอะไรได อ ก ผมร ว าม นผ ด

 

Seotud otsingute: Ei Midagi Muud Kui - Kui ... Kui - Muud Kohustused - Muud Tulud - Muud Sätted - Midagi - Mitte Midagi - Et Teatud Midagi - Midagi On Puudu. - Veel Midagi -