Tõlge "ja kuidas veel " Tai keeles:


Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Ja veel kuidas.
ให ตาย,ใช
Ja kuidas veel.
ใช เช อฉ นเถอะ
Ja kuidas veel!
คงจะเคย
Ja veel kuidas!
การผจญภ ยรอเราอย
Ja kuidas ma veel tean...
อ อ ฉ นร ม ยเหรอ ม นฉ กเฉ น
Veel üks kiri kellelt ja kuidas?
อ กฉบ บ? จากใคร และ อย างไร ล ะคร บเน ย
On see seda väärt? Ja veel kuidas.
อ อ,ม นค มแน
Kuidas see veel toimib
น ม นจะทำได ย งไง?
Kuidas veel sellele mõelda?
แล วว ธ ค ดอ กอย างหน งค ออะไร?
Kuidas see veel juhtus?
เป นง นได ย งไง
Kuidas sulle veel meeldiks?
เอาอ กม ย
Kuidas see veel käib?
ให ผมทำย งไง
Ja kuidas veel on. Ja sina parem toeta meid.
อ อผมม ส ทธ ส และค ณก ควรจำใส ห วไว ด วย
Kuidas ikka on! Sosistas ta. Kuidas veel!
ว ธ การย งคงเป น! เธอกระซ บ ว ธ การย งคง!
Ja ta veel näitab sulle, kuidas sa eksid!
เขาจะพ ส จน ว าค ณค ดผ ด
Kuidas sa sisse said ja veel selles kleidis?
เธอไปทำย งไงถ งเข ามาได แล วช ดน น ...
Ja mis veel tähtsam, kuidas sa mu leidsid?
และท สำค ญกว าน น ค ณเจอฉ นได ย งไง
Ja siis tehke seda veel ja veel ja veel.
แล วทำซ ำๆ หลายๆรอบ
Tore, siis mängi veel ja veel ja veel.
คร บ ฉ นด ใจจ ง เธอต องเล นซ ำอ กคร ง
Kuidas ta siis veel õpib?
ก เขาจะได เร ยนร ไง
Sa ei aimagi, kuidas veel.
โธ ค ณหาร ไม
Kuidas oleks veel ühe õllega?
แล วเบ ยร ล ะ
Kuidas see veel sai juhtuda?
ความค ดคร งส ดท ายของค ณ
Sina... kuidas ma veel saan...
อ ห า แล วก จะแกะย งไง
Kuidas sa veel süüa jaksad?
ห ะ! น นายย งก นอ กได ไงเน ย?
Ja veel?
และ?
Ja veel?
แล วไงต อ
Ja kuidas?
แล วเราจะทำอย างไร?
Ja kuidas.
และด วยว ธ ไหน
Kuigi, ma veel ei tea kuidas.
แม ว าผมย งไม ร ว าจะทำย งไงก ตาม
Kuidas sa oled veel elus oled?
แล วนายรอดช ว ตมาได ย งไงก น?
Kuidas oleks veel ühe esimese suudlusega?
จ บคร งแรกอ กท เป นไง
On veel üks võimalus kuidas aidata.
ม อ กทางท เธอช วยได
Kuidas kurat... sa ikka veel hingitsed?
เวรเอ ย... แกย งอย อ กหรอ?
Kuidas sul läheb? Oled veel meiega?
แอนด เป นไงบ าง ฟ งอย หร อเปล า?
On veel võimalusi, kuidas igavesti elada
ในแผนท
Kuidas ma seda veel saan seletada?
ฉ นจะอธ บายให ม นต างไปจากน ได ไง
Ja veel Hästi!
และย ง ด !
Ja mida veel?
แล วอะไรอ กนะ?
Ja üks veel ...
เราเหล ออ ก 1 ข อ...
Ja veel lisaks...
ตอนน ขอเพ มเต ม
Ja veel üks!
ขออ กด !
Ja veel arstina.
เป นหมอ, เท าน นแหละ
Ja veel see.
และก น
Ja veel, Gates...
เด ยว เกตส ...

 

Seotud otsingute: Ja Kuidas Veel! - Kuidas - Kuidas? - Teadma, Kuidas - Sõltuvalt Sellest, Kuidas - Kuidas Oleks ...? - Veel - Mida Veel? - Veel Kindel - Vaata Veel -