Tõlge "juba enne" Tai keeles:


Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Oli juba enne neid?
ม ก อนเค ามา
Ma teadsin seda juba enne.
ไม ร แต ฉ นค ดว าฉ นร จ กเธอด
See oli juba enne paistes!
ม นเคยเป นแบบน มาแล ว
See oli enne külmumist juba mäda.
แปลว าม นเน า ก อนจะโดนแช แข ง
Ma tahtsin sulle juba enne rääkida.
กะจะบอกต งนานแล ว แต ว า..
Me võiksime asendada juba enne tuletise võtmist.
เราสามารถแทนค าก อนท เราจะหาอน พ นธ ได
Olete hull. Oleme juba enne Indiat tükkideks.
นายม นบ า เราจะแหลกเป นช นๆ ก อนถ งอ นเด ย
Ma olen seda rada enne juba käinud.
ผมเคยทำงาน แบบน นมาก อน
Käisin siin kalastamas juba enne sinu sündi.
ฉ นตกปลาก อนแกจะเก ดซะอ ก
Juba enne Ellen Wolfi, puhaku ta rahus.
ก อนหน าเอลเลน ว ล ฟ ไปส ส ขคต
Enne kui märkasin, oli päike juba väljas.
มาร ต วอ กท ก เก อบจะเช าแล ว
Ta oli meiega juba enne siia jõudmist.
เธออย กะเราต งแต ก อนเรามาน
Ma olen seda enne juba tuhat korda kuulnud.
ฉ นได ย นอย างน มามากกว าร อยคร งแล วนะ
Kas teen su lapsest orvu juba enne sündi?
ทำให เด กท กำพร าก อนท เขาจะเก ด?
Oletan et oled mu ihukaitsjat juba enne kohanud.
น ำส มค น
Sa juba kaotasid enne minu pärast oma poja.
ฟ งให ด นะ, ค ณเส ยล กของค ณไปแล ว บางท ก อนหน าน อาจจะเป นเพราะฉ น
Oh, Phillips tahab juba enne kontserti uut lugu .
ฟ ล ปอยากได เพลงใหม ก อนจะข นคอนเส ร ต
See on nii, nagu ma juba enne ütlesin.
ก อย างท ผมบอกค ณไม ไปแล วน นแหล
Niiet otsus on nagu ma juba enne ütlesin,
คำต ดส นค อ อย างท ศาลว าไปก อนหน าน แล ว
Olin sellest loomulikult teadlik juba enne teie saabumist.
ผมร มาก อนแล ว
Žgutid on juba peal. Enne žgutti lõikame maha.
เราม อ ปกรณ ห ามเล อดพร อม เราต ดขาเขาได
Kõik, mis on, on juba olnud... ja mis tuleb, on juba enne olnud.
Address is in range. PaIace Restaurant.
Enne, kui me saime aru, oli juba liiga hilja.
กว าท เราจะร ส ก ม นก สายไปแล ว
Kas ma pole sind juba enne tapnud? Ei õnnestunud.
ค ณค ดว าผมจะปล อย ให ค ณทำลายม นท งหมด?
Nad olid juba tükk aega enne selle käivitumist läinud.
เขาออกมาไกลแล ว ก อนท ม นจะด ง
Me teame anomaalia tekkest juba enne, kui see avaneb.
เราไม ต องน งรอเจ าส ตว พวกน นอ กแล ว
Nagu ma juba enne ütlesin, see on vaid äri.
ไมเค ล เหม อนท ฉ นเคยพ ด ม นแค ก แค ธ รก จ
Igaviku... See on Miltonilt. Ta juba ütles seda enne.
ม ลต นพ ดประโยคน ทำไม
Sul oli usaldamatus mu vastu juba enne seda vahejuhtumit.
ค ณม อคต ก บผมอย ก อนท จะเก ดเร อง
Kallis, meil isaga olid probleemid juba ammu enne sind.
ล กร ก พ อก บแม ก เคยม ป ญหา นานมาก อนท ล กจะมาอ ก
Ja ma nägin seda juba enne,ma õppisin seda,inimesed teavad seda juba tuhandeid aastaid
และผมเห นมาก อนแล ว, ผมเร ยนมาก อนแล ว, คน เม อหลายร อยป ก อนร อย แล ว
Ütlesin juba enne, et naised ja masinavärk ei sobi kokku.
เธออยากเห นใบจ กรเร อ
Jama oli siin juba enne seda, kui mina siia jõudsin.
ฉ นส บสนมากก อนท จะมาท น
Enne mida? Enne kaamerat.
ก อนอะไร ก อนท กล อง
enne
ก อน
Enne...
เด ยว...
Enne.
ก อนเท าน น
Enne?
Oh, one more thing.
Enne?
ก อนหน าอะไร
Paljud artistid tegid järgi asju, mis olid olemas juba enne neid.
วงลอกเล ยนหลายวงท มาก อนพวกเขา
Nad on pärit Ameerikast ja avastati siin juba palju enne Kolumbust.
พ นเพมาจากอเมร กา ร จ กก นก อนโคล มบ สจะมาถ งเส ยอ ก
Kui tahad seda juba enne algust maha kanda, siis anna minna.
ถ าค ณอยากกำหนดไว ก อน ม นจะเร มด วยซ ำ ก เช ญเลย ผมพ ดเม อไหร
Iga Bellefleuride naine on teinud seda juba ajast enne Revolutsioonilist Sõda.
ผ หญ งในแบลเฟลอรท กคนก เคยท งน นแหล ะ ต งแต เค าเร มม พวกน นก อนท จะเก ดสงครามการปฏ ว ต
Et ma leiaksin oma poja, enne kui on juba liiga hilja.
เพ อฉ นจะได พบล กชายของฉ นก อนท ม นจะสายเก นไป
Ja pealegi, ta oli juba enne sinu ema tulekut sinus kinni.
แล วอ กอย างเขาชอบเธอ ก อนท แม ของเธอเข ามาแล ว

 

Seotud otsingute: Juba - Juba Ajal - Enne - Enne 1980 - Natuke Aega Enne - Päev Enne - Enne Seda - Mitte Enne, Kui - Enne Tähtaega - Parim Enne -