Tõlge "mida veel " Tai keeles:


Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Mida veel mida?
อะไรเหรอ
Mida veel?
น ค ณแพ คกระเป าให ฉ นเหรอ?
Mida veel?
ม อ กม ย
Mida veel?
และอะไรอ ก?
Mida veel?
แกร อะไรมาอ กบ าง
Mida veel?
ม อะไรอ ก?
Mida veel...
แกต อง...
Mida veel?
ม อะไรอ กคะ?
Mida veel?
Really?
Mida veel...
ง นก ด แล ว
Mida veel tahta?
ม อะไรอ กล ะคร บ?
Ja mida veel?
แล วอะไรอ กนะ?
Mida veel? Viski
เหล าสก อต เย ยม
Mitte veel. Mida?
อะไร ลองเดาส
Mida veel mitte?
ย งอะไร
Tuimestit. Mida veel?
ยาชา แล วอะไรอ ก
Tuimestit. Mida veel?
ยาชา แล วอะไรอ ก !
Mida tähendab, veel ?
หมายความว าไง ย งไม ใช
Jah, mida veel?
ใช เธอเห นอะไรอ ก?
Okei. Mida veel?
โอเค อะไรอ กละ
Mida mis veel?
อะไรอ ก ย งไง
No mida veel.
โอ พ ชาย
Mida me veel teame?
แล วเราร อะไรอ ก?
Mida veel see tähendab?
แล วม นหมายความว าอย างไรอ ก?
Mida sa veel tahad?
ค ณต องการอะไรอ ก
Mida veel Kentuckys tehakse?
ด งน นอะไรท พวกเขาทำใน เคนต กก ?
Mida sa veel tahad?
ค ณจะเอาอะไรอ ก?
Naelutavad kinni, mida veel?
ผมจะไปร ได ไง?
Mida sa veel ootad?
แกจะรออะไรอย ล ะ? เข าไปส !
Kõigile tasuta. Mida veel?
โอ ะ
Mida saaksime veel lisada?
เราจะเพ มอะไรได อ ก
Mida sa veel ootad?
จะรออะไรอย ล ะ
Mida seal veel öeldakse?
แล วเขาบอกว าไงอ ก
Mida sa veel tahad?
ค ป เธอต องใช รถเข นมาขนแฟ มน นแล วล ะ น ม นป ศาจช ดๆ
Mida see veel tähendab?
หมายความว าไง?
Mida see veel tähendab?
ผ ก อการร ายน น ด เหม อนจะสามารถ...
17. Mida veel! 15aastane!
17 ง นเหรอ เจ าบ าน ม นอาย 15
Mida sa veel nägid?
นายร อะไรอ ก?
Mida ta veel ütles.
เธอพ ดอะไรอ ก
Mida sa veel tahad?
พวกเธอต องการอะไรจากฉ นอ ก?
Mida ta veel teeb?
เขาทำอะไรอ ก
Mida Shiro veel tahab?
ค ณต องการอะไรอ ก?
Mida te veel ootate?
แล วนายจะเอาอะไร?
Mida sa veel ootad?
รออะไรอ กล ะ?
Mida produtsent veel teeb?
แล วไอ ผ อำนวยการสร าง น ม นทำไรอ กวะ?

 

Seotud otsingute: Mida Veel? - Mida - Mida ... - Mida ... Jaoks? - Pärast Mida - Tasu, Mida Nõutakse - Poolt, Mida - Mida Varem, Seda Parem. - Veel - Ja Kuidas Veel! -