Tõlge "midagi" Tai keeles:


Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Midagi. Midagi. Midagi!
เปล าๆ ไม ม อะไร
Midagi. Midagi.
ไม ม อะไร ไม ม อะไร
Midagi. Midagi.
ไม ได ย นอะไร
Midagi, midagi...
บางส ง บางส ง บ ว
Midagi, midagi kallis...
ไม ม , ไม ม , ท ร ก...
Ei midagi,.. midagi.
ไม ม อะไรพ เศษ... . ไม ม จ งๆ...
Pole midagi. Pole midagi. Pole midagi.
ok
Ei midagi. Ei midagi.
ค ณต องปล อยให อากาศ...
Proovi midagi! Proovi midagi!
ไม ไม นะ!
Ei midagi. Ei midagi.
ไม ม อะไร
Pole midagi. Pole midagi.
ย ง ok ย ง ok
Midagi. Midagi ei juhtunud.
ไม น ไม ม อะไรเก ดข น
Pole midagi. Pole midagi.
ไม เป นไรแล ว เด กด
Pole midagi. Pole midagi.
ไม เป นไรนะ
Mitte midagi. Mitte midagi.
เปล าพวก ล มม นซะ
Ja midagi, midagi õudsat.
และบางส งท น ากล ว
Tee midagi! Tee midagi!
ทำอะไรส กอย าง ๆ
Midagi.
ไม เก ดอะไรข น
Midagi.
ท ร กอะไรผ ดหร อเปล า?
Midagi...
บางส งบางอย าง
Midagi.
ไม เจอเลย
Midagi.
ว าไงนะ?
Midagi.
ไม เป นอะไรเลย
Midagi.
อะไรก ตาม
Midagi.
ไม ม อะไร เต นต อ
Midagi...
ม อะไรบางอย าง
Midagi.
ไม ..
Midagi.
Nothing.
Midagi!
ไม ม อะไร.
Midagi.
เป นไงบ าง?
Midagi.
ป าว ก แค ถามเฉยๆ
Midagi.
เปล า.
Midagi.
ไม
Midagi?
ไม เหรอ
Midagi.
ปล าวน คร บ
Midagi.
ไม เจออะไรเลย
Midagi.
ม นไม ม อะไรท งน น
Midagi
เปล า
Midagi.
ไม ม ส งใด
Midagi?
พ ดถ งอะไรบ าง?
Midagi...
บางอย างท เอ อ...
Midagi.
ไม ม อะไรฮะ...
Midagi.
เปล า ๆ
Midagi.
เปล า
Midagi.
ก ไม ไงร อกก

 

Seotud otsingute: Midagi - Mitte Midagi - Et Teatud Midagi - Midagi On Puudu. - Ei Midagi Muud Kui - Veel Midagi - Midagi Veel? - On Midagi ühist - Natuke Midagi -