Tõlge "midagi on puudu " Tai keeles:


Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Midagi on puudu.
ม บางอย างพลาดไป
Kas midagi on puudu?
ม อะไรม ย
Meil on midagi puudu.
เราพลาดอะไรบางอย าง
Nagu midagi oleks puudu.
ใช ไม เคยส ขเท าน เลย
Aga midagi on puudu! Mis see ometi on?
เอาล ะ ย งต องการบางอย างอ ก ม นบอกอะไรข านะ ม นบอกว า
Puudu
แพกเกจท ขาดหาย
Miski on puudu.
ขาดอะไรไปบางอย าง...
Üks on puudu.
ม อะไรหายไปตรงน นนะ
Krediitkaart on puudu.
บ ตรเครด ตหายไปใบหน ง
...mis puudu on.
.. อะไรท หายไป
Teoreetiliselt see valem on heli, aga midagi on puudu.
ตามทฤษฎ แล ว ส ตรน ม นใช ได แต ม บางส งขาดหายไป
On pardal. Midagi pole puudu, kui sina siin oled.
ไม ม อะไรขาดแล ว เม อค ณอย ท น .
Tark. Jah. Märkad, et midagi on siit pildilt puudu?
ใช ม อะไรหายไปจากภาพร เปล า
Mõningane info on puudu.
ข อม ลบางส วนส ญหาย
Oodake, suhtluskalender on puudu.
เด ยวก อน ตารางปาร ต งานเล ยง และ ปฏ ท น ของฉ นหายค ะ
Ainult sümbol on puudu.
แต ย งขาดส ส น
Üks kast on puudu.
ม กล องน งหายไป
Siit on tükike puudu.
ม ช นส วนหายไป
Tundub nagu midagi oleks puudu, kas pole?
ด เหม อนว าบางส งม นขาดหายไป ว าไหม
Midagi ei ole puudu, kõik on siin, viimase kinnituspostini välja.
ไม ม อะไรขาดน เหม อนย งก บแกะ
Kas sulle ei tundu... nagu midagi oleks puudu?
แค ... ด ไม เหม อน
Tal jääb natukene kommetest puudu. Muud ei midagi.
เขาก แค ซ กซนน ดหน อย แค น นเอง
Aga mul on puudu julgusest.
แต ส งท ผมขาดค อความกล า
Teil on ikka kaks puudu.
แกย งขาดอ ก 2.
Teil on üks mees puudu.
พวกนายขาดไปคนน ง
Meil on puudu ainult 19000.
เย ยมจร ง ๆ เราขาดแค 19,000 เอง
Sellega, mis firmal puudu on
ประชาส มพ นธ ...
Koridorist on üks lõhkelaeng puudu.
อ กแล วเหรอ
Ainult üldine juhatus on puudu.
ม ส งเด ยวท เราย งขาดอย ค อตำแหน งห วหน า
Hambast on tükk puudu, tsempion.
ม ลอยอะไรท กระส นไหม
Meil on neli tüüpi puudu.
เราขาด 4 คน
Deemonitel on üks kutt puudu.
ป ศาจออกจากร างแล ว
Aga meil on 0.111958 ... puudu.
เราอย ท 99.888042 ไม ครบจำนวน
Meil on üks mees puudu.
ม คนของเราหายไป
Sir, neli tükki on puudu!
ท านคร บ ขาดไปส คนคร บ
Sest 2 elementi on on puudu.
เพราะขาดป จจ ยไปสองอย าง
Ära puudu mind.
เฮ อย าแตะต องต วฉ น
Jack, ma tean et sa mõtled et midagi on puudu, aga
แจ ค ฉ นร นะว าเธอค ดว าอะไรบางอย างหายไป แต ...
Sul on igav ja sa poleks siin, kui midagi poleks puudu.
ค ณคงไม ได มาท น ถ าไม ม ส งหน งส งใดขาดหายไป
Kindlasti märkad, et üks on puudu. Puudu on märk Vanema inimese abistamise eest .
ค ณคงส งเกต เห นว าหายไปอ นน ง ม นค อเคร องหมาย ช วยเหล อคนชรา
Mul vedas iga äriga, kuid midagi oli alati puudu.
ท ผ านมาธ รก จผมไม ล มเหลว แต ม บางอย างขาดไป
Prints Primus! Ära puudu midagi, mis nad sulle annavad.
อย าได ด ม...
See on veider, mul on lihtsalt selline kummaline tunne nagu... oleks midagi puudu.
แปลกจ ง ฉ นร ส ก บางอย างแปลกไป เหม อน.. ม อะไรบางอย างผ ดไป
Mingi osa printeri infost on puudu
ไม ม ข อม ลบางส วนของเคร องพ มพ
Ei. Võib olla on keegi puudu.
อาจจะม บางคนหายไป

 

Seotud otsingute: Midagi On Puudu. - Puudu - Midagi - Mitte Midagi - Et Teatud Midagi - Ei Midagi Muud Kui - Veel Midagi - Midagi Veel? - On Midagi ühist - Natuke Midagi -