Tõlge "mis tahes" Tai keeles:


Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Mis tahes sulle.
ย นด เสมอคร บ
Mis tahes, Vend Sum!
ถ งตายก อไม เก ยงหรอก พ !
Mis tahes. Nimeta ainult.
เอ า ใช ม นนะ ม นไม สำค ญหรอก
Mis tahes te kuulete, mis tahes te näete, ütlete te seda mulle.
Man Shouting ส งท ค ณได ย น ได เห น... ค ณบอกฉ น
Võitlema lahingut, mis tahes hinnaga.
แต เราร กษาโลกได
Te võite alustada mis tahes punktist.
และค ณสามารถเร มตรงจ ดไหนก ได
Pole kasutamine mis tahes võimalused. Võimalik?
ม การใช โอกาสใด ๆ ไม ได โอกาส? ท จะมาพ ดค ยปร บ ...
Mida tahes.
อะไรก ได
See on tõesti mis tahes meelevaldse tee.
ม นเป นเส นทางอะไรก ได
Juhtugu mis tahes, meie oleme ikka perekond.
ไม ว าอะไรจะเก ดข น พวกเราก เป นครอบคร วเด ยวก น
Jah, kellele tahes.
ใช ใครก ได
Küsige, kellelt tahes.
ไม เช อถามใครก ได
Tänan. Iga tahes.
ขอบค ณมาก
Seega c korda mis tahes vektor, mis on Rm is.
แล ว c ค ณเวกเตอร อะไร กตาม น ค อ Rm
Nüüd mis on kujutis T rakendatuna mis tahes vektorile x?
ท น , การแปลง T ใช ก บ เวกเตอร x ใดๆ เป นเท าไหร ?
Ta teeb mis tahes, et eelisolukorda tagasi saada.
เขาจะทำท กอย างท จำเป นเพ อ กล บมาถ อไพ เหน อกว าให ได
Ükskõik. Maismaal. Millisel tahes.
ไม ได บอกว า ท า ฉ นพ ดว า ฝ ง ไหนก ได
Räägi mulle mida tahes.
เล าอะไรให ผมฟ งส
Kellega tahes misiganes põhjusel.
ใครก ได เพราะอะไรก ได
Iga tahes. Rohesilmne koll!
ข อ จฉา.เธอหวงฉ นน !
Kuid mis tahes antud x, see on alati sama.
แต สำหร บ x ท กำหนดใด ๆ, ม นจะเท าเด มเสมอ
Sinna võib kuuluda mis tahes alates lastetoodetest kuni moeni.
และส งน นเป นได ต งแต ของใช สำหร บทารก จนถ งแฟช น จนกระท ง
Tee mis tahes, ütle, et siin on midagi katki.
บอกย งไงก ได บอกว าท น ม อะไรพ ง
Ma olin mis tahes mööndusteta ja pöördumatult armunud temasse.
ฉ นตกหล มร กเค า อย างไม ม ข อแม และไม ม ทางเปล ยนแปลงได
Juhtugu mis tahes, kui sa päevavalgust näed, siis põgene.
ไม ว าอะไรจะเก ดข น ถ าค ณเห นตะว น ค ณต องว ง
Saaksin suurendada mis tahes kohta selles rakus, mis ei ole ümbritsetud müeliinkihiga.
ผมสามารถขยายจากตรงไหนก ได ของเซลล ท ไม ได ห มด วย Myelin sheath
Üks koht läks ta ka sagedamini kui mis tahes muu.
เขาค ดว าม นเก ยวก บว ตถ ประสงค หน งสถานท ท เธอไป oftener กว าท ใด ๆ อ น ๆ
Mis tahes ulatusega või 3, 1 kordne on tühjas ruumis.
และค าย ดหด หร อจำนวนเท าของ 3,1 ค อสเปซว าง
Iga tahes, kohtume järgmises videos.
เอาล ะ, แล วพบก นใหม ในว ด โอหน าคร บ
Me võime olla kus tahes.
ค ณร ว าม นอย ใต ด น.
Kakle kellega tahes misiganes põhjusel.
ง นอ ดใครก ได เพราะอะไรก ได
Olen harva kuulnud teda rääkimata tema all mis tahes muu nimi.
ฉ นแทบจะไม เคยได ย นเขาพ ดถ งเธออย ภายใต ใด ๆ ท ช ออ น ๆ
Ma nägin et viimases videos te alustasid mis tahes hull jaotusega.
เราเห นไปได ในว ด โอก อนๆ แล วว า ค ณเร มต นด วย การกระจายต วเพ ยนๆ
Ma teen teise video või peatan ja kordan või mis tahes.
ผมจะได ทำว ด โออ กอ น หร อหย ด ทำซ ำ อะไรพวกน น
Kui su isa tuleb tagasi võib ta teha siin mis tahes.
เม อพ อเธอกล บมา, เขาจะทำอะไรก ได ท เขาอยากทำ
Ma armastan sind nii väga, juhtugu mis tahes, terve oma elu.
แม ร กล กมาก, ไม ม อะไรสำค ญไปกว าอ กแล วในช ว ตแม
Kes tahes oleks võinud selle võtta.
อาจเป น เออ...
Liini katkestus võib olla kus tahes.
ให อย ในเส นทาง แล วตามมา ห ามเฉไฉนะ
Me võime ükskõik mida tahes teha.
เราสามารถทำได ท กอย างท ต องการ
Võin ma millal tahes kinga saada
ฉ นก คงจะถ กไล ออกว นใดว นหน ง
Ma näen, kui see saab olema vajalikud mind mis tahes meetmete võtmist
ฉ นสามารถด ว าม นเป นไปได จำเป นสำหร บฉ นท จะกระทำส งท
See koosinus y võiks olla lihtsalt 5 või π, või mis tahes.
โคไซน ของ y น อาจเป น ไม ร ส 5 หร อ pi หร ออะไรก ช าง
Google Drive'i abil on teil nüüd juurdepääs oma failidele mis tahes asukohast
ด วย Google ไดรฟ ต อไปน ค ณจะเข าถ งท กไฟล ได จากท กท
Ma ei usu, et ta on mis tahes seisundis fikseerida meile teed.
ฉ นไม ค ดว าเธออย ในเง อนไขใด ๆ ในการแก ไขป ญหา เราชา
Tahan anda mõtte, et see on vari mis tahes vektorist sellel joonel.
ผมอยากให ค ณเข าใจว าม นค อเงาของ เวกเตอร ใดๆ บนเส นตรงน

 

Seotud otsingute: Tahes Summa - Mis - Mis Iganes - Mis On - Mis On Põhjus, Miks - Mis Omakorda - Mis ... Pärit - Mis ületab - Mis Ajast? - Kahju, Mis On -