Tõlge "olemas veel" Tai keeles:


Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Mis veel olemas on?
แล วม อะไรอ ก?
Maailm on siiski veel olemas.
ท ข างนอกน นม นก ย งคงเป นโลกอย
Kentaurid on ka veel olemas?
ย งม เซ นทอร อ กม ย?
Või on veel lootus olemas?
หร อไม ก ค อ... ...ความหว งเหรอ?
On olemas? Olemas.
ร บทราบไหม ร บทราบ
Lisaks on veel olemas vampiiridele spetsialiseeruvad hoorad.
พวกน ขายต ว ขายให เฉพาะแวมไพร
Ja kes teab, mis veel on olemas?
ใครจะร ว าม อะไรอ กข างนอกน น
Kodutöö, telefon, käekott, olemas, olemas, olemas.
การบ าน ห ฟ ง กระเป าถ อ เร ยบร อย
Olemas.
ได ละ.
Olemas.
ช นเข าใจแล ว
Olemas.
ได เลย
Olemas.
ได สองข าง
Otsimisindeksit ei ole veel olemas. Kas luua see nüüd?
ด ชน การค นหาย งไม ม ค ณต องการสร างด ชน เด ยวน หร อไม ?
Aga ma usun, et on olemas veel teine kliimakriis.
แต ผมเช อว าย งม ว กฤต ของสภาวะอากาศอ กอย างหน ง
Võlad on ikka veel olemas... telefoni arved, krediit, üür.
เขาย งเป นหน เยอะแยะเลย บ ลค าโทรศ พท , เครด ตการ ด
Sinu käes on kviitung. Olemas, olemas.
ให หมายเลขต ดตามแล วน ได แล ว
Nullvektor, olemas.
ด งน นเวกเตอร 0, ใช ได
Ongi olemas.
แล วเราก ได มา
Juurdepääs olemas.
เข าระบบ
Gravitatsioon olemas.
ม แรงด นออกมา
Peaaegu olemas...
ฉ นเก อบเสร จแล ว
Silmside olemas.
ผมเห นแล ว.
Jõhvikad olemas.
Cranberries, เช ค.
Munaliköör olemas.
เอคน อค, เช ค.
On olemas.
น ไง
Urineerimislihas, olemas.
ท อป สสาวะ ใช
Kaup olemas?
ได ของมาร ย ง
Pulss olemas.
ช พจรเต นแล ว
Jah, olemas.
เอาละ เราได มาแล ว
Kohe olemas.
ตามมา
Tööriistad olemas?
ได สองข างนะ?
100 . Olemas!
100 ได มาแล ว
Mees taskurätiga. Ma ei teadnud, et neid veel olemas on.
ผ ชายท ม ผ าเช ดหน า ว าว ไม น กว าย งจะม อย
Mul pole varuplaani ... veel, kuid plaan laevale pääsemiseks on olemas.
แล วเจ าม แผน สอง ม ย? ท กปฏ บ ต การ จำเป นต องม แผนสำรอง อนาค น ตอนน ...
On olemas teened ja on olemas... teened.
อยากจะขอความช วยเหล อ น ดหน อย
Fail on olemas
ม แฟ มอย ก อนแล ว
Faili pole olemas
ย งไม ม แฟ มอย
Nimi on olemas
ม ช อน อย แล ว
Failid on olemas
ม แฟ มอย ก อนแล ว
Fail on olemas
ม เอกสารอย แล ว
Kataloogi pole olemas
ย งไม ม โฟลเดอร อย
Fail on olemas
ม แฟ มอย แล ว
Seanss on olemas
ม กล มงานอย แล ว
Margariini polnud olemas.
ย งไม ม มาการ นในตอนน น
Ja ongi olemas.
ตรงน เราได แล ว

 

Seotud otsingute: Veel - Ja Kuidas Veel! - Mida Veel? - Veel Kindel - Vaata Veel - Veel Midagi - Midagi Veel? - Ikka Veel - Veel Kord - Veel Normaalne -