Tõlge "on midagi ühist" Tai keeles:


Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

On neil midagi ühist?
ม ตำนานไหนเหม อนก นบ างม ย?
Meil on midagi ühist.
เราม อะไรท เหม อนก น
Ja meil on midagi ühist.
ใช และเราม ส งหน งท เหม อนก น
On neil kõigil midagi ühist.
พวกเขาม ส งหน งร วมก น
Teis on juba midagi ühist.
ไม ใช ท งหมดหรอก
Siis on meil midagi ühist.
ง นเราก ม อะไรคล ายก น
Meil pole midagi ühist.
เราไม ม อะไรเหม อนก นเลย
Meil sinuga on veel midagi ühist.
แต ก ม บางอย างท เราเหม อนก น
Aga meil on temaga midagi ühist.
แต เราก ม บางส งเหม อนก นก บเขา
Meil pole mitte midagi ühist.
เราไม ม อะไรท เหม อนก นเลย .
See tähendab et meil on midagi ühist
ฉ นว าเราม บางอย างท คล ายก น
Ma kardan, et meil on midagi ühist.
ผมเกรงว าผมม อะไรบางอย าง
Midagi ei ole ühist, peale doonori.
ไม ม อะไรท ผ ดแปลก นอกซะจาก การบร จาคของพวกเค า
Mul ei ole sinuga midagi ühist.
ด วยความช วยเหล อจากข า อาเธอร จะได ข นเป นพระราชา
Tundub, et sinul ja Firmal on midagi ühist.
และฉ นก ค ดว านายและองค กรม บางอย างเหม อนก น
Milline rõõm on mõelda et meil on midagi ühist.
อะไรทำให ค ดว า เราร จ กก นด
Ühist viigipuuga?
ม เหม อนๆก บ ฟ ก น วต น
Mis neil ühist on?
พวกม นม อะไรท เหม อนก น
Meil on palju ühist.
ม นก ธรรมดา เหม อน เช นเคย ค ณก ร ขนาดพ อของผม ผมย งไม ร จ กเลย
Meil on palju ühist.
เราม หลายอย างตรงก น
Kulla mees, see on karistus, millel pole piinamisega midagi ühist.
น เป นการลงโทษ ม นไม เหม อนก น ด ต อไป
Mida on neil inimestel ühist?
คนเหล าน ม อะไรเหม อนก น
Mida? Meil on palju ühist.
อะไรนะ เราชอบอะไรเหม อนๆ ก น
Tead, mis neil ühist on?
แล วแกร อะไรม ย ม นก แค ส งของท วไป
Meil on hullumeelselt palju ühist.
พวกเราเหมาะสมก น แบบ ไม น าเช อเลย
Noo, kui sa diktaatoritega midagi ühist ei leia,
อะ แล วถ าเธอหาพวกคนท ร เร องการปกครองไม ได ล ะ ?
Kui vead, siis leiad, et minul ja masinatel on midagi ühist.
ข นทำ นายจะร ว าฉ นก บเคร องจ กรก ร ายพอก น
Nagu on Dartmouthi inglise keele professor, kellega pole mul midagi ühist.
ก เหม อนก บศาสตราจารย สอนวรรณคด อ งกฤษ ท ดาร ทม ธ ท ฉ นไม ม อะไร คล ายก บเค าเลย อ ม
Ma ei tea. Sel kohal pole midagi ühist temaga.
รถเส ยท ง 2 ค น ไม ร ม นทำได ไง
See ei ole nagu meil ei ole midagi ühist.
ค อเรามาเร มจากตรงน ได ม ย นะ
Oli sellel midagi Buddy ja ta poisi kadumisega ühist?
ค ดว าม นเก ยวก บ... การหายต วไปของบ ดด ก บล กม ย?
Ma ei usu, et meil Billiga oleks midagi ühist.
ไม เป นส ภาพบ ร ษ
No, selles on meil ühist vähemalt.
เราคงน ส ยเหม อนก น
See oli rohkem nagu katse leida meie vahel midagi ühist.
ค ณเป นแฟนก บผ ชายคนน น นานแค ไหน เก าเด อน
Ja siis saame lõpetada teesklemise, nagu oleks meil midagi ühist.
เราจะได เล กเสแสร ง ว าเราม อะไรเหม อนก นซะท
Ülesanne pakub jagatud kogemust, ühist keelt, ühist pürgimust ehitada õige prototüüp.
ก จกรรมน สร างสถานการณ ให คนร วมประสบการณ พ ดภาษาเด ยวก น ใช ความเข าใจเด ยวก นเพ อจะสร างต นแบบท ถ กต อง
Ma tean nüüd mis meil ühist on.
ตอนน ฉ นร แล วว า พวกเราท กคนทำไมถ งถ กเล อกให มาท น
Tead, et meil on nii mõndagi ühist?
นายร ใช ไหม ว าเราม อะไรเหม อนก น อะไรนะ?
Ei ole mingit ühist tunnust.
เราจะหาท น นไม ได หรอก
Kui Sofiat just kirbul ei hoita, siis pole meil midagi ühist.
ถ าเธอไม ได ถ กป นจ อย เราไม ม อะไรเหม อนก น
Ainus, mis teil ühist on, on minu tagasi hoidmine.
ไม ม ม คร งน งฉ นเคยต ดค ก
Ma arvasin, et teil kahel on palju ühist.
ส งท เก ยวก บสตร ด?
Tead, et sul on temaga palju ühist. Tõesti?
ค ณก บเจ าน นม อะไรท คล ายก นนะ แคเรน
Veel üks asi, mis meil Migueliga ühist on.
อ กอย างแล วท ม เกลก บผมค ดเหม อนก น
Tahan öelda, mis on sellel haiglas juhtunuga ühist?
โดยการไปจ ดการท แกนต อมใต สมอง

 

Seotud otsingute: On Midagi ühist - Midagi - Mitte Midagi - Et Teatud Midagi - Midagi On Puudu. - Ei Midagi Muud Kui - Veel Midagi - Midagi Veel? - Natuke Midagi -