Tõlge "veel kindel" Tai keeles:


Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Pole veel kindel.
แล วค ณไม โมโหบ างเลยเหรอท เขารอด
Ma pole veel kindel.
ย งไม แน ใจ
Ma pole veel kindel.
ฉ นย งไม แน ใจ
Ma pole kindel veel.
ฉ นย งไม แน ใจตอนน
See asi pole veel kindel.
เร องม นย งไม จบหรอก
Ma ei ole veel kindel.
ผมย งไม ค อยม นใจ
Pisut veel. Anna mulle kindel lask.
แค ขย บมาอ กน ด พ อเป าเด ยงแน
Kindel, kindel?
แน ใจ?
Pole veel kindel, kuidas päästemeeskond õnnetuspaigale pääseb.
เราไม แน ใจว าหน วยก ภ ย... จะเข าไปในท เก ดเหต ได หร อไม
Olen kindel, et nad otsivad meid veel.
ฉ นแน ใจว า พวกทหาร กำล งตามหาเราอย แน ๆ
Olete kindel, et ta ei ole saatnud veel?
ค ณแน ใจว าเธอย งไม ได ส งมา หร อย ง
Sa oled vaid katseajal. Miski pole veel kindel.
แค ทดลองงานด ก อนนะ ย งไม ได อะไรแน นอน
On nad ikka veel seal? Ma pole kindel.
พวกน นย งอย ร ปล าวคร บ?
Pole veel kindel, sir, aga tegeleme mitmete juhtlõngadega.
ย งไม แน ใจคร บ ท าน แต เราได เบาะแสหลายอย างคร บ. ม อะไรอ กไหม?
Ma ei ole veel milleski kindel, Teie Kõrgeausus
แต กระหม อมย งไม แน ใจน ก
Olen kindel, et seal ootab sind veel pirukaid...
จะต องได ก นพายอ กช นแน ๆ...
Või veel! Olete te kindel, et helistati siit?
พระเจ า ค ณแน ใจเหรอว าม คนโทรไปแจ งจากท น ?
Tund aega tagasi oli see veel kindel tehing.
จนถ งช วโมงท แล ว น เป นข อตกลงท จบไปแล ว
Ole kindel, ole kindel
พน นก ส ๆๆๆ
Ole kindel, ole kindel
พน นก นส ๆๆๆ
Kindel?
แน ใจหร อไม ?
Kindel.
หมอเหรอ?
Kindel?
เร องแต งงานนะ
Kindel.
จร งด เออส
Kindel?
ค ะ?
Kindel?
Sure about this?
Kindel?
แน ใจนะ? แน ใจ
Kindel?
คร บผม!
Kindel?
แน ใจนะคร บ
Kindel.
ความม นใจ
Kindel?
ใครก ได ช วยด วย
Kindel?
แน ใจนะ แน ใจ
Kindel?
แน ใจ
Kindel?
แน ใจเหรอ ?
Kindel.
ได ส
Kindel?
ค ณแน ใจหรอ?
Kindel?
ใช เขาร เปล า?
Kindel?
ค ณแน ใจเหรอ
Kindel.
ง นแหละ
Kindel?
แน นะ N อ ม
Kindel?
นายแน ใจเหรอ?
Kindel?
กล าป ะ ?
Kindel?
ค ณแน ใจน ะ?
Kindel?
แน ใจนะ?
Kindel?
พวกเราจะไม หย ด แน นะ?

 

Seotud otsingute: Veel Kindel - Kindel - Olla Kindel, - Oled Sa Kindel, - Kindel Instinkt - Kindel Pakkumus - Kindel Intress - Et Olla Kindel, - On Kindel - Veel -