Tõlge "õiguse" Ungari keel:


  Sõnastik Eesti-Ungari

õiguse - tõlge : õiguse - tõlge :

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

rahvusvahelise rahvusvahelise õiguse, õiguse, eelkõige eelkõige
a a nemzetközi nemzetközi jog jog
Õiguse...
Bátorkodtam...
Peame tagama nendele lastele lapsendamise õiguse ning õiguse perele.
E gyermekeknek biztosítanunk kell az örökbefogadáshoz és a családhoz való jogot.
Ühenduse õiguse kodifitseerimine
A közösségi jog kodifikálása
Ühenduse õiguse konsolideerimine
A közösségi jogszabályok egységes szerkezetbe foglalása
Ühenduse õiguse täiustamine
Jobb közösségi jogszabályok
Ühenduse õiguse rakendamine
A közösségi jog alkalmazása
Ühenduse õiguse lehekülg
Egy közösségi jogi oldal
Rahvusvahelise õiguse lehekülg
Egy nemzetközi jogi oldalt
Ühenduse õiguse avalehekülg
A közösségi jogi főoldal
Rahvusvahelise õiguse avalehekülg
A nemzetközi jogi főoldal
Ühenduse õiguse tõlgendamine
A közösségi jog értelmezése
Jõud annab õiguse.
Az erősebb írja a jogot.
õiguse kättesaadavuse periood.
a jog jellege, mint például szerzői jog, szabadalom stb.,
intellektuaalomandi õiguse rikkumised,
szellemi tulajdonjogok megsértése,
Rahvusvahelise õiguse järgimine
A nemzetközi jog betartása
ELi õiguse kokkuvõtted kõik, mida soovite Euroopa õiguse kohta teada saada!
Az uniós jogszabályok összefoglalói minden, amit az uniós jogszabályokról tudni szeretne!
Sellest saab vahend, millega tagatakse ühenduse õiguse ülimuslikkus liikmesriikide õiguse suhtes.
Ezzel az eszközzel a közösségi jog az államok nemzeti törvényei fölé helyezhető.
Juriidiline nõustamine koduriigi õiguse ja rahvusvahelise õiguse valdkonnas (v.a EÜ õigus)
DK Jogi tanácsadást csak a Dániában bejegyzett ügyvédi irodák folytathatnak.
Siin on tegemist sõnavabaduse õiguse, advokaatide sõltumatu ja survevaba tegutsemise õiguse ning ka kostja õiguse erapooletule kohtumõistmisele rikkumise juhtumiga.
Ezúttal a szabad véleménynyilvánításhoz való jog megsértésének egy tipikus esetével állunk szemben, emellett megsértették az ügyvédek ahhoz való jogát, hogy szakmájukat nyomástól vagy kényszertől mentesen gyakorolhassák, illetve a vádlott pártatlan tárgyaláshoz való jogát is.
on pank selle jurisdiktsiooni õiguse kohaselt, mille õiguse alusel ta asutati, või mistahes jurisdiktsiooni õiguse kohaselt, kus on ta tegevuskoht
Loan and Trust Corporations Regulation (hitelnyújtó és vagyonkezelő vállalkozásokról szóló rendelet), Alta.
a) ühenduse õiguse või liikmesriigi õiguse alusel loodud ülikoolid ja teised kõrgkoolid
a) a közösségi jog vagy valamely tagállam belsõ joga alapján létrehozott egyetemek vagy más felsõoktatási intézmények
Euroopa Kohtu kohtupraktikast tulenevalt on ühenduse õiguse ülimuslikkus üks ühenduse õiguse aluspõhimõtteid.
A Bíróság ítélkezési gyakorlatából következik, hogy a közösségi jog elsőbbsége a közösségi jog egyik alapelve.
Euroopa Kohtu kohtupraktikast tulenevalt on ühenduse õiguse ülimuslikkus üks ühenduse õiguse aluspõhimõt teid.
A Bíróság ítélkezési gyakorlatából következik, hogy a közösségi jog elsőbbsége a közösségi jog egyik alapelve.
Siit leiab rohkesti teavet ühenduse õiguse, siseriiklike õigussüsteemide ja rahvusvahelise õiguse kohta.
A honlapon számos hasznos információttalálhat az európai jogról, a tagállamok nemzeti jogáról és anemzetközi jogról.
1964. aasta kohtuotsuses Costa kehtestati põhimõte ühenduse õiguse ülimuslikkusest siseriikliku õiguse ees.
A Costa ügyben 1964 ben hozott ítéletben a Bíróság kimondta a közösségi jog belső jogszabályokkal szembeni elsődlegességét.
Eeskätt ei tohi siseriikliku õiguse kohaldamine kahjustada ühenduse õiguse kohaldamist ja tõhusust.
Elsősorban, a nemzeti jog alkalmazása nem sértheti a közösségi jog alkalmazását és hatékonyságát.
Neid õigusi võivad hallata õiguse valdajate esindajad või üksikud õiguse valdajad ise.
Ezeket a jogokat közös jogkezelők kezelhetik, akik a jogosultak számára meghatalmazottként bizonyos kezelési szolgáltatásokat biztosítanak, illetve a jogokat maguk az egyéni jogosultak is kezelhetik.
Isegi õiguse teinud temaga.
Még a törvény tette vele.
artiklis 4 osutatud õiguse,
a 4. cikkben említett jogról,
Liikmesriigid annavad andmesubjektidele õiguse
A tagállamoknak biztosítaniuk kell az érintettnek, hogy
Sui generis õiguse subjektid
A sui generis jog szerinti védelem kedvezményezettjei
Kõnealuse õiguse kasutusaeg algab
Az elállási jog gyakorlására biztosított időszak kezdete
MUUD ÜHENDUSE ÕIGUSE SÄTTED
A KÖZÖSSÉGI JOG EGYÉB RENDELKEZÉSEI
EUROPA ELi õiguse kohaldamine
EUROPA Az uniós jog alkalmazása
Siseriikliku õiguse vastastikune lähenemine
A nemzeti törvények általános konvergenciája
ELI ÕIGUSE KASUTAMISE ÕPPIMINE
AZ EU JOGSZABÁLYOK HASZNOSÍTÁSÁNAK
Üldtingimused hüvitistele õiguse saamiseks
gyógyszerek és gyógyászati termékek.
ELi õiguse tulemuslik kohaldamine
Az EU jogának hatékony alkalmazása
vastavad ELi õiguse põhimõtetele.
megfelelnek az EU jogszabályok alapelveinek.
Euroopa Majanduspürkonna õiguse tõlgendamine.
A jog tiszteletben tartásának biztosítása a közösségi jog értelmezése és alkalmazása során.
Ma võtsin endale õiguse...
De voltam bátor...
Liidu õiguse asjaomased sätted
Az uniós jog vonatkozó rendelkezései
piiranguteta Horvaatia õiguse praktiseerimisel.
Az alábbi kötelezettségvállalások listája tünteti fel e megállapodás 121. cikke alapján liberalizált szolgáltatási ágazatokat, és fenntartásokkal azokat a piacra jutási és nemzeti elbánási korlátozásokat, amelyek az andoki aláíró országok szolgáltatásaira és szolgáltatóira vonatkoznak a megfelelő ágazatokban.
Liidu õiguse asjaomased sätted
ALKALMAZANDÓ RENDELKEZÉSEK

 

Seotud otsingute: Rahvusvahelise õiguse - Kohaldatava õiguse - õiguse Säilitamine - Internet õiguse - Võrdleva õiguse - õiguse Valik - Loomuliku õiguse - õiguse Valdaja - Rahvusvahelise õiguse Kohaselt - õiguse Valdkonnas -