Tõlge "Võta" Vietnami keel:


  Sõnastik Eesti-Vietnami

Märksõnad : Lấy Cầm Lấy Cầm Cởi

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Võta, võta.
Thôi anh giữ tất cả đi. Tôi muốn anh làm thế.
Võta, võta.
Tớ biết rồi, đây đây.
Võta!
Cầm đi.
Võta.
Nghe đây, tôi có đâu chừng 20 đô trong bóp.
Võta!
Lấy đi.
Võta.
Giấy chứng nhận quyền tự do cho cô gái.
Võta.
Đừng làm đổ chút nào.
Võta.
Cầm.
Võta.
Nova.
Võta.
OK,đây là phần thưởng.
Võta.
Tiền nè.
Võta.
Mang nó chứ?
Võta.
.
Võta!
Kêu đi!
Võta.
Đây !
Võta.
Được thôi. Đây này.
Võta.
Cầm lấy đi.
Võta.
bắt lấy.
Võta.
Em có...
Võta.
Đây này... Anh ăn đi...
Võta.
Không đi máy bay.
Võta.
Đây này.
Võta.
Có thể chỉ là hiểu nhầm. Here. Đây.
Võta.
Cầm lấy!
Võta.
Đúng là trách nhiệm của anh rồi.
Võta.
Đi mà, cầm đi.
Võta!
Lấy đi!
Võta.
Tôi có đồ ăn rồi.
Võta.
Cầm lên đi.
Võta.
Đi nào.
Võta.
Giữ tay lái.
Võta!
Cầm lấy đi.
Võta.
Bế nó!
Võta!
Lấy đi.
Võta!
Lấy nè!
Võta.
Na y.
Võta!
Đây.
Võta.
Here.
Võta.
Hey.. Này.
Võta.
Lâ y đi ma . Tôi không lâ y.
Võta!
Cầm đi!
Võta.
Xong rồi đây.
Võta!
Nắm lấy!
Võta!
Tâ p trung, tâ p trung! Nhanh lên, đa đi chư !
Võta...
Thôi, tâ p trung đi!

 

Seotud otsingute: Võta Nda. - Võta Istet - Ei Võta Endale Vastutust - Võta Kaua Aega - Võta Pill - Ei Võta Endale Mingit Vastutust Ega Vastutust -