Tõlge "lubatud" Vietnami keel:


  Sõnastik Eesti-Vietnami

Märksõnad : Phép Hứa Cấm Như Quyền

Ads

  Näited (Välised allikad, ei vaadatud)

Lubatud
Đã bật
Lubatud
Đá hoa
Lubatud
Bật
lubatud
đã bật
Lubatud
Chấp nhận
Lubatud
Cho phép
Lubatud
Tắt
Lubatud
Tắt
Lubatud
Hoạt động
Lubatud
Đã bật
Lubatud.
Vậy con tầu Titan sẽ đi đâu ?
Jaotuskomponent lubatud
Bật thành phần của bản phân phối
Pole lubatud
Không bật
Alati lubatud
Luôn luôn bật
Lubatud font
Phông đã bật
Lubatud kasutajad
Người được phép
Lubatud masinad
Máy được phép
Lubatud masinad
Máy được phép
Lubatud kasutajad
Người dùng được phép
Lubatud masinad
Máy được phép
Lubatud masinad
Máy được phép
Lubatud kasutajad
Người dùng được chấp nhận
pole lubatud
không cho phép
Nagu lubatud.
Như đã hứa.
Nagu lubatud.
Như đã hứa!
Sissepääs lubatud.
Cảm ơn sự hỗ trợ của tất cả quý vị.
Ligipääs lubatud.
Nick.
Pole lubatud.
Không được.
Lubatud argumendid on
Các đối số hợp lệ là
Failide eelvaatlus lubatud
Bật xem thử phim
Andmed pole lubatud
Không cho phép dữ liệu nào
Muutmine pole lubatud
Không cho phép sửa đổi gì
Alasärituse indikaator lubatud
Cái chỉ chụp non đã bật
Ülesärituse indikaator lubatud
Cái chỉ phơi quá lâu đã bật
Lubatud masinate nimekiri
Danh sách các máy được phép
Külalised on lubatud
Cho phép khách đăng nhập
Kõik kasutajad lubatud
Mọi người dùng được chấp nhận
On see lubatud?
Có được phép không?
See pole lubatud.
Không được phép đâu.
Hüppamine pole lubatud.
Milo!
Relvad pole lubatud.
Kh 244 ng cho ph 233 p mang v 361 kh 237 th 432 a 244 ng.
Pole lubatud siseneda...
Này, này! Các anh không thể cứ thế đi vào
See on lubatud.
Không phải tịch thu những thứ này
See on lubatud.
Okay, cậu ổn.
Kohal nagu lubatud.
Theo yêu câ u cu a hoa ng tư Takmet.

 

Seotud otsingute: Lubatud - Meil On Lubatud - Mul On Lubatud - Seadusega Lubatud - Lubatud Hälve -